Συμμετοχή του Δήμου Βριλησσίων στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.

2020-10-09 17:06

" Υγιείς και ανθεκτικές πόλεις στην περίοδο της κρίσης του COVID-19 "

 

Το εν λόγω συνέδριο πραγματοποιείται από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. και έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την πρόληψη των νοσημάτων, την προαγωγή της υγείας, τον προσυμπτωματικό έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών και δράσεων στο πεδίο της δημόσιας υγείας.  

 

Οι Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου συνίστανται στη διαχείριση της πανδημίας COVID-19 και στην προστασία- υποστήριξη της κοινότητας, στους 6 Πυλώνες Πολιτικής των Υγιών Πόλεων και στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Προαγωγή της Υγείας, στην Πρόληψη & στον Προσυμπτωματικό Έλεγχο, στον Πολιτισμό & την Υγεία, στον Αθλητισμό & την Υγεία, στον τομέα του e-Health.

 

Τον Δήμο Βριλησσίων θα εκπροσωπήσει στις 9 Οκτωβρίου η κα Βούλα Αρσένη Λάμπρου, αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης και Πρόεδρος του ΟΚΠΑ Βριλησσίων, με θέμα αναφοράς:

 

«Covid-19 - Νεότερα Δεδομένα και Καλές Πρακτικές σε τοπικό επίπεδο – Μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επόμενη φάση της πανδημίας».