Οι Zante Dilemma σε ένα τραγούδι διαμαρτυρίας απέναντι σε συμπεριφορές που μειώνουν και προσβάλλουν!

2023-10-14 22:52

Οι Zante Dilemma σε ένα τραγούδι διαμαρτυρίας απέναντι σε συμπεριφορές που  μειώνουν και προσβάλλουν! - MusicPress

Η δημιουργία του τραγουδιού αποτελεί μία διαμαρτυρία απέναντι σε συμπεριφορές που μειώνουν και προσβάλλουν την ανθρώπινη προσωπικότητα.Το τραγούδι «Στέφανε» απέχει από πολιτικούς χρωματισμούς και δολοφονίες χαρακτήρων.

Δείτε στο ΥouΤube το video clip στο  link

https://www.youtube.com/watch?v=Fv1ylHgYjxc&ab_channel=sammistudio