25η Μαρτίου 1958. Τρίτος από αριστερά ο πρόεδρος της κοινότητας Ηλίας Μαντούβαλος 1954-1961

25η Μαρτίου 1958. Τρίτος από αριστερά ο πρόεδρος της κοινότητας Ηλίας Μαντούβαλος 1954-1961