20 Ιουνίου 1964. Επίσκεψη του Προέδρου της Κοινότητας στο Δημοτικό Σχολείο

20 Ιουνίου 1964. Επίσκεψη του Προέδρου της Κοινότητας στο Δημοτικό Σχολείο