Ένα βίντεο που δείχνει τη δύναμη ψυχής κάποιων παιδιών