Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πεντέλης με την Περιφέρεια Αττικής για Επεμβάσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου

2019-01-24 19:16

Υπεγράφη τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 από την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα Δούρου, τον Δήμαρχο Πεντέλης Δημήτριο Στεργίου-Καψάλη και 15 ακόμη Δημάρχους της Αττικής στα γραφεία της Περιφέρειας, η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο με τίτλο: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 28.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Πρόκειται για ένα μεγάλο διαδημοτικό έργο με χρηματοδότηση από πόρους της Περιφέρειας  Αττικής που έχει ως σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο συνολικά δέκα έξι (16) Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και την προστασία των πολιτών, πεζών και εποχούμενων.

Στο Δήμο μας οι επεμβάσεις θα εφαρμοστούν σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους παρακάτω οδικούς άξονες:

1. Δ/νση Ε.Ο. 54  (Παλλήνη)-Κάτω Βίγλα-ΒΑ από Ντράφι-Καλίσσια-Πεντέλη

2. Δ/νση Ε.Ο. 54 (Καλλιτεχνούπολη) Νταού Πεντέλη Ντράφι (Ανατολική παράκαμψη).

Οι επεμβάσεις αφορούν κυρίως σε αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού των οδών, όπως οριζόντια επαναδιαγράμμιση, πινακίδες Ρ και Κ, λοιπές πληροφοριακές πινακίδες, οριοδείκτες οδού και στηθαία ασφαλείας.

Τοπικά προβλέπεται, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή, καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητας (αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα).