Βριλήσσια-Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : ‘Σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων Πληρώνω-Όσο-πετάω’

2017-05-18 15:54

Στο πλαίσιο του έργου LIFE PAYT για τη μείωση των απορριμμάτων στη Νότια Ευρώπη το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+, ο Δήμος Βριλησσίων διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : ‘Σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων Πληρώνω-Όσο-πετάω’ την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 και ώρα 11.30 στο Πάρκο Ρεματιάς του Δήμου Βριλησσίων (Δημοτικό Αναψυκτήριο, πρόσβαση από οδό Διομήδους). Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Αλέξη Μαυραγάνη, με την υποστήριξη της ομάδας εργασίας του προγράμματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Τα συστήματα ‘Πληρώνω-Όσο-Πετάω’ αποτελούν κινητήριο μοχλό για την υλοποίηση μίας πιο δίκαιης αντιμετώπισης χρέωσης των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων

Ο Δήμος Βριλησσίων - από κοινού με ευρωπαϊκούς δήμους τριών χωρών (Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος) Λισαβόνας, Λάρνακας, Αβέιρο και Κοντέισα Νόβα και τριών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, του Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου της Κοΐμπρα - συμμετέχει στο έργο LIFE PAYT, ένα εργαλείο για τη μείωση των απορριμμάτων στη Νότια Ευρώπη, με βάση το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, το οποίο προωθεί εναλλακτικές μορφές διαχείρισης απορριμμάτων, προκειμένου να εφαρμοστεί ένα πιο δίκαιο σύστημα κοστολόγησης των υπηρεσιών που συνδέονται με την παραγωγή απορριμμάτων και βαρύνουν τον κάθε πολίτη.

Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να επιτευχθεί:

  • Αύξηση του ποσοστού διαλογής στην πηγή.
  • Μείωση των υπολειμμάτων από νοικοκυριά και εμπορικές δραστηριότητες.
  • Απόδειξη της δυνατότητας εφαρμογής συστημάτων «πληρώνω-όσο-πετάω» σε χώρες με σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Προώθηση της αναπαραγωγής του συστήματος σε ευρύτερες περιοχές με παρόμοια προβλήματα ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων τους.

Στο πρόγραμμα Life - PAYT (Πληρώνω όσο Πετάω) προβλέπεται παραχώρηση κλειδωμένων κάδων που θα χρησιμοποιούνται με κατάλληλες ηλεκτρονικές κάρτες για μέτρηση του όγκου απορρίμματος και συνδεόμενα οφέλη με τη μείωση των απορριμμάτων.

Παρακαλούμε για την παρουσία σας στην εκδήλωση ενημέρωσης και τη δήλωση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα «Πληρώνω όσο Πετάω», η οποία συνοδεύεται τόσο από συλλογικά οφέλη όσο και από ατομική επιβράβευση.

Θα ακολουθήσει διανομή φυσικού λιπάσματος (κομποστ) το οποίο έχει παραχθεί από το πρόγραμμα χωριστής συλλογής οργανικών απορριμμάτων του Δήμου Βριλησσίων.