Τροπολογία ΥΠΕΝ για Δασικά

2017-07-28 01:47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α

Τ.Κ. 15127 Μελίσσια                                                                               Μελίσσια, 25 Ιουλίου 2017

Τηλ: 2132050015-17-18                                                

Φαξ : 2132050039

pentelipressHYPERLINK "mailto:pentelipress@melissia.gr"@HYPERLINK "mailto:pentelipress@melissia.gr"melissiaHYPERLINK "mailto:pentelipress@melissia.gr".HYPERLINK "mailto:pentelipress@melissia.gr"gr                                                                     

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 108

 

 

ΘΕΜΑ: Τροπολογία  ΥΠΕΝ για Δασικά. 

  1. Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατάθεσε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών  με τίτλο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης, ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση την λειτουργία τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ , ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας, μητρώο πολιτών και άλλες διατάξεις».
  2. Στόχος της τροπολογίας είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη δασική νομοθεσία, η απλοποίηση των διαδικασιών και η διευκόλυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων.
  3. Ειδικότερα, σε σχέση με τις οικοδομικές άδειες απελευθερώνεται η έκδοσή τους και πλέον αυτό μπορεί να γίνει άμεσα μετά τη λήξη της υποβολής αντιρρήσεων
  4. Προβλέπεται απαλλαγή του πολίτη από την υποχρέωση να απευθύνεται στη δασική υπηρεσία για βεβαίωση του χαρακτήρα της έκτασης. Δίνεται η δυνατότητα βεβαίωσης από το μηχανικό,  του  χαρακτήρα της έκτασης επάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα.
  5. Με την τροπολογία αυτή  ο πολίτης απαλλάσσεται, μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, από την υποχρέωση να απευθύνεται στα κτηματολογικά γραφεία.
  1. Δίνεται  παράταση για τρία χρόνια ώστε τα προσωρινά παραχωρητήρια της δασικής νομοθεσίας να γίνουν οριστικά.
  1. Στους δασωμένους αγρούς, εντάσσονται επιπλέον και οι πρώην αγροτικές εκτάσεις που είχαν δασωθεί κάποτε, για τις οποίες είναι λυμένο το ιδιοκτησιακό έναντι του Δημοσίου.

 

     Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης

Αρμόδιος: κ. Ξανθάκος Ιωάννης,

Τηλ: 213-2050031 εσωτ.131, Email:xanthakos@melissia.gr