Τραγουδάμε "Για Όλα και Κανένα", Παρασκευή 18/1, ΟΜΠΡΕΛΑ, Θεσσαλονίκη

2019-01-10 17:56

https://apis.mail.yahoo.com/ws/v3/mailboxes/@.id==VjN-gJ8c76tBf-AMpj58hh7MhOzY2i3O-3jvJjv-Hxi773Q5l0HOqrkxgbb4uxCIv2OTiKdxg-mXPd1vodbO6ABDUQ/messages/@.id==AJ4ERdQRqYqdXDZVbgm0YEpOE9k/content/parts/@.id==2/thumbnail?appId=YahooMailBasic&downloadWhenThumbnailFails=true&pid=2

Ο συνθέτης και στιχουργός Δημήτρης Τσιβούλας και η ερμηνεύτρια Εύη Βασιλειάδου μας προσκαλούν σε ένα μουσικό ταξίδι στα τραγούδια της καρδιάς μας.
Παρασκευή 18/1 στην Όμπρέλα στη Θεσσαλονίκη, τραγουδάμε "Για Όλα και Κανένα".
΄Ωρα 22:00

Στην Ομπρέλα, Αγγελάκη 10