Τοποθετούνται τα πρώτα δοχεία χωριστής διαλογής απορριμμάτων στους εξωτερικούς δημοτικούς χώρους των Βριλησσίων

2019-03-29 18:06

https://www.otavoice.gr/wp-content/uploads/2019/03/IMG_6446.jpg

Σε συνέχεια της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Βριλησσίων για τη διαχείριση των απορριμμάτων με Διαλογή στην Πηγή, τοποθετούνται τα πρώτα δοχεία χωριστής διαλογής απορριμμάτων στους δημοτικούς χώρους συνάθροισης πολιτών.

Η μετάβαση στην ανακύκλωση στην πηγή και σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους ολοκληρώνει μια περίοδο ριζικής αλλαγής στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στην πόλη. Τα δοχεία (εξωτερικοί κάδοι) χωριστής συλλογής τοποθετούνται στο χώρο σε συστάδες τριών (3) ρευμάτων υποδοχής απορριμμάτων για χαρτί/χαρτόνι (κίτρινο), για γενικά ανακυκλώσιμα (μπλε) και για σύμμεικτα (πράσινο).

Πιστεύουμε ότι, μετά από χρόνια σκληρής υπηρεσιακής δουλειάς και συμμετοχής του πολίτη στα προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων κι ιδιαίτερα ύστερα από τις κατά διαστήματα επαναλαμβανόμενες ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία των Βριλησσίων, μαθητές και γονείς και η τοπική κοινωνία στο σύνολό της, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε και να συμμετέχουμε ενεργά και σε αυτό το νέο βήμα. Τα νέα δοχεία διαχωρισμού απορριμμάτων, με σκοπό την ανακύκλωσή τους, έχουν ήδη τοποθετηθεί στα πρώτα σημεία εφαρμογής (Πλατεία Αναλήψεως, Πλατεία Ελευθερίας, Πάρκο Μ. Θεοδωράκης – πρώην ΤΥΠΕΤ, Πνευματικό Κέντρο) και συνεχίζεται η τοποθέτησή τους και στους άλλους δημοτικούς και εν γένει εξωτερικούς χώρους της πόλης.

Η Καθαριότητα και η Διαλογή στην Πηγή των απορριμμάτων είναι ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.