Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων ενέκρινε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας( ΣΒΑΚ)

2018-12-20 18:11

https://www.thessi.gr/wp-content/uploads/SVAK-1.jpg

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων στη συνεδρίαση της 5/12/2018 ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας( ΣΒΑΚ) για πρώτη φορά στην πόλη μας.

Το σχέδιο ΣΒΑΚ ευνοεί την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των σχετικών μορφών μεταφοράς, ενθαρρύνοντας τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες μορφές. Αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνικών μέτρων, μέτρων υποδομής, μέτρων πολιτικής και ήπιων μέτρων.

 

Οι βασικοί άξονες της νέας κυκλοφοριακής οργάνωσης, όπως περιλαμβάνονται στη μελέτη, είναι:

  1. Αποτροπή των διαμπερών κινήσεων μέσα από τους τοπικούς δρόμους για την προστασία των γειτονιών  με χρήσεις αμιγούς κατοικίας
  2. Μονοδρόμηση των βασικών συλλεκτήριων οδών με στόχο τη μείωση του αριθμού των διασταυρούμενων ρευμάτων και την απλοποίηση των κινήσεων στους κόμβους έτσι ώστε, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες γεωμετρικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ορατότητας, να αναβαθμισθεί σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο της οδικής ασφάλειας στο προάστιο.
  3. Λήψη μέτρων και εφαρμογή διευθετήσεων για τη μείωση των ταχυτήτων στο τοπικό και συλλεκτήριο δίκτυο.
  4. Μέτρα για την ασφαλή κίνηση των μαθητών προς και γύρω από τα σχολεία.
  5. Δημιουργία συνθηκών για ομαλή και ασφαλή κίνηση πεζών και ποδηλατών σε όλη την έκταση του προαστίου.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο αφορούν 3 θεματικές ενότητες με 3 αντίστοιχους χρονικούς ορίζοντες υλοποίησης:

  • δημιουργία ενός βασικού οδικού δικτύου, το οποίο οι οδηγοί των οχημάτων θα έχουν στη διάθεσή τους για να κινηθούν (και να σταθμεύσουν σε καθορισμένους χώρους), χωρίς καθυστερήσεις, με ασφάλεια και με απλοποίηση, όπου αυτό είναι εφικτό, των κινήσεων στους σημαντικούς κόμβους.
  • μετατροπή οδών τοπικής σημασίας,  σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης, με συχνές εναλλαγές στη φορά κίνησης, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαμπερείς κινήσεις μέσω αυτών. Το δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας, θα εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες, με χαμηλές ταχύτητες (20-30 χλμ/ώρα) και ταυτόχρονα θα επιτρέπει την συνύπαρξη πεζών, ποδηλατιστών και αυτοκινήτων, στο κατάστρωμα της οδού.
  • τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου ροής πεζών και ποδηλάτων (μέσω των πεζοδρόμων, των οδών ήπιας κυκλοφορίας, των ποδηλατοδρόμων και των διευρυμένων πεζοδρομίων στις βασικές οδούς), σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη σταδιακή απεξάρτηση από το ΙΧ, για βασικές καθημερινές μετακινήσεις μικρού και μέσου βεληνεκούς.

Για την εφαρμογή του Σχεδίου θα λειτουργήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Αξιολόγησης με τη συμμετοχή αιρετών, μελών της Επιπροπής Κυκλοφοριακού και της Ένωσης Γονέων.