Συνάντηση Δημάρχου Πεντέλης στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Εθελοντικού Κλιμακίου

2016-07-05 08:43

Την Κυριακή 3 Ιουλίου ο Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου – Καψάλης πραγματοποίησε συνάντηση στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Εθελοντικού Κλιμακίου Πεντέλης με τους εργαζόμενους και τους εθελοντές που στελεχώνουν το Κ.ΕΠΙΧ και τόνισε τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία τους:

(1) Σοβαρή και δοκιμασμένη σχεδίαση που δεν αφήνει ‘’Τίποτα στην Τύχη’’

(2) Άριστη εκπαίδευση με κατάλληλο ατομικό εξοπλισμό, σε συνεχή επαγρύπνηση κυρίως πριν να εκδηλωθεί η φωτιά.

(3)  Πλήρη γνώση από τα στελέχη της του θεάτρου των επιχειρήσεων

(4) Κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό

(5) Συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και κοινό επιχειρησιακό έλεγχο κατά την εξέλιξή της επιχείρησης

(6) Πειθαρχία και έλεγχο κατά την εξέλιξή  με σταθερό και κινητό (επί τόπου) κέντρο επιχειρήσεων που θα διαθέτει άριστο σύστημα επικοινωνιών (Διοίκηση=Επικοινωνίες) που θα λειτουργεί με πειθαρχία  και κανόνες

(7) Αξιοποίηση κατά φάση και κυρίως στην πρόληψη του Εθελοντισμού

(8) Κυρίως όμως οι πυρκαγιές απαιτούν δουλειά και προετοιμασία των δασικών περιοχών πριν να εκδηλωθούν και επαγρύπνηση ώστε να μην μας αιφνιδιάσουν.

Τέλος ευχήθηκε καλή δύναμη και έδωσε το μήνυμα πως «Ο Εθελοντισμός είναι μοναδική πράξη που μέσα από αυτήν, εκείνος που την προσφέρει, δεν προσδοκά ανταλλάγματα, τίτλους, επαίνους, βραβεία και αξιώματα, παρά μόνο την απόλαυση της ανιδιοτελούς πράξης, καλλιεργώντας έτσι μια άλλη συμπεριφορά που αποδεικνύει ήθος. Ο Εθελοντής διακατέχεται από τον έρωτα του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου».