Συμμετοχή του Δήμου Βριλησσίων στην Ημερίδα της ΠΕΔΑ για τα χρηματοδοτικά «εργαλεία» και τις «έξυπνες» πρακτικές εξοικονόμισης ενέργειας

2019-10-02 17:14

Συμμετοχή του Δήμου Βριλησσίων στην Ημερίδα της ΠΕΔΑ με θέμα:

Χρηματοδοτικά «εργαλεία» και «έξυπνες» πρακτικές εξοικονόμισης ενέργειας

 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι δράσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων,οι διαδικασίες αποσαφήνισης των ισχυουσών διατάξεων για τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ, καθώς και η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων από Δήμους ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στην Ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου.

Ο Δήμος Βριλησσίων αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων, με βασικό άξονα την χρήση εναλλακτικών και ηπιότερων μορφών ενέργειας έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και την εφαρμογή smart λύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση άνω των 4.000.000 € μέσα από τα προγράμματα Φιλόδημος αλλά και με ίδιους πόρους υλοποιεί εκτεταμένα έργα ενεργειακής αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης και οδοφωτισμού.

Ειδικότερα, για τις ενεργειακές κοινότητες εξετάζονται όλες οι δυνατότητες εφαρμογής εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε μέσω του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού να ελαττωθεί σημαντικά το κόστος ενέργειας του Δήμου αλλά και να συμβάλλουμε σε δράσεις καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.

Τον Δήμο Βριλησσίων εκπροσώπησε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Υποδομών και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων, κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης.