Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου | Ψήφισμα ενάντια στη μετεγκατασταση του ΚΑΖΙΝΟ

2020-01-30 18:27

https://1.bp.blogspot.com/-0Ci2ZNaTK4M/XjKiSF0O0gI/AAAAAAAAHSU/KdjqqBTgghA_4G3cmrrDdT8LYuCyktsKgCLcBGAsYHQ/s640/Full%2Btitle%2Bme%2BSIMA.PNG

 Χαλάνδρι, 29 Ιανουαρίου 2020          

ΨΗΦΙΣΜΑ

Σήμερα,  29.1.2020 στην ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, οι παρόντες ενημερωθήκαμε για το θέμα της Προέγκρισης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου - μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) με την με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/52935/472/19-6-2019 Απόφαση της Γενικής Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - στην έκταση του κτήματος Δηλαβέρη,  εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου στα σύνορα με τον Δήμο Χαλανδρίου.

Η Γ.Σ. εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην Απόφαση για την προέγκριση του σχεδιασμού της προτεινόμενης επενδυτικής πρωτοβουλίας και τη διεύρυνση των επιτρεπόμενων χρήσεων διότι:

  • Οι επιπτώσεις της προτεινόμενης επένδυσης με χρήσεις μεγάλης έντασης (ψυχαγωγία, εμπόριο, τουρισμός) θα επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη υπερκορεσμένη περιοχή περί τη Λεωφόρο Κηφισίας, στερώντας κατ΄ουσίαν από τους κατοίκους πολλών δήμων την δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης και επικοινωνίας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι ευρύτερες των στενών διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρουσίου  και αφορούν άμεσα και στους κατοίκους του Χαλανδρίου, ιδιαίτερα των όμορων προς την Λ. Κηφισίας περιοχών. Όπως, εμμέσως, αναγνωρίζεται και στην Απόφαση η αναμενόμενη κυκλοφοριακή επιβάρυνση - για την οποία ζητείται ειδική κυκλοφοριακή μελέτη μιας περιοχής που ήδη δοκιμάζεται από την συσσώρευση μητροπολιτικών χρήσεων - αντιστρατεύεται το δικαίωμα των πολιτών μιας ευρείας περιοχής στην μετακίνηση.
  • Η πρόβλεψη μιας εμβληματικής χρήσης «τζόγου» όπως το προτεινόμενο καζίνο μέσα στον αστικό ιστό, σε περιοχές κατοικίας και πολύ κοντά σε σχολεία, γυμναστήρια κλπ. εξοικειώνει τους κατοίκους και ιδιαίτερα τα παιδιά με την «κανονικότητα» μιας τέτοιας χρήσης, ενώ η πολιτεία απαιτείται  να προστατεύσει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
  • Η μελέτη επί της οποίας στηρίχθηκε η Απόφαση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και έγινε αποδεκτή από την Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΝ, παρουσιάζει κενά στην εκτίμηση των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην διερεύνηση βέλτιστων εναλλακτικών λύσεων, όπως γραπτά διατυπώσαμε και στην παρέμβασή μας στο ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. με το με αρ. πρωτ. 16/2019/ 17 Μαΐου 2019 έγγραφό μας (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ 90/20.5.2019).

Η ΓΣ εγκρίνει τους μέχρι σήμερα χειρισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου και την συνυπογραφή από την Πρόεδρο του ΔΣ της σχετικής προσφυγής του Δήμου Χαλανδρίου στο ΣτΕ.

Εξουσιοδοτεί το ΔΣ και την Πρόεδρο να προβούν στις απαιτούμενες δράσεις καθώς και στην συνέχιση των νομικών προσφυγών στα επόμενα στάδια των απαραίτητων κατά νόμο εγκρίσεων, εάν αυτό απαιτηθεί, σε συνεργασία με ΟΤΑ και άλλους φορείς. 

                                                                                   

 

  Το Προεδρείο της ΓΣ