ΣΟΣ Ρεματιά Πεντέλης-Χαλανδρίου-Δελτίο τύπου

2018-07-19 16:57

Τo αμέσως προηγούμενο διάστημα αντιπροσωπεία του ΔΣ του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου, αποτελούμενη από την Πρόεδρο Έφη Χαλάτση , την Γ.Γ.  Μαρίνα Σμαραγδή και την Ταμία Ρούλα Καϊμάκη συναντήθηκε, κατόπιν αιτήματος και επιστολών που απέστειλε για θέματα των περιοχών τους στους 4 παραρεμάτιους Δήμους,   με  τους Αντιδημάρχους  Αμαρουσίου κ. Κόκαλη (Περιβάλλοντος και Καθαριότητας) κ. Κάββαλο (Τεχνικών Υπηρεσιών) και κ. Ρώτα (Πολεοδομίας, ) τον Δήμαρχο Βριλησσίων κ. Μανιατογιάννη  Ξενοφώντα και με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου κ. Γερολυμάτο Κωνσταντίνο, ενώ  εκκρεμεί ραντεβού με το Δήμο Πεντέλης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν με του Αντιδημάρχους του Δήμου Αμαρουσίου  αφορούσαν την εφαρμογή του ΓΠΣ στην παραρεμάτια περιοχή, την αντιπυρική προστασία  με τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στις παραρεμάτιες οδούς, τη φύτευση του ελεύθερου χώρου της Φραγκοκλησιάς, την στήριξη των πρανών όπου έχουν υποστεί υποσκαφές  και καθιζήσεις  (πχ Κορυτσάς και Ροδοδάφνης, γεφυράκι Νέου Αμαρουσίου), την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την διάνοιξη της οδού Φραγκοκλησιάς . Οι  Αντιδήμαρχοι ενημέρωσαν το Σύλλογο ότι έχουν κάνει έλεγχο σε 120 από τις σχεδόν 300 παραρεμάτιες ιδιοκτησίες σχετικά με το  ΓΠΣ  και σε κάποια τμήματα είναι έτοιμοι για άμεση παρέμβαση  εφαρμογής του, ότι άμεσα θα τοποθετηθούν πυροσβεστικοί κρουνοί στο τμήμα του ρέματος  στο Πολύδροσο (το οποίο και υλοποιήθηκε στο αμέσως επόμενο διάστημα της συνάντησης μας),  ότι θα προχωρήσουν τον Νοέμβριο  σε φύτευση του εναπομείναντα χώρου της οδού Φραγκοκλησιάς  με  ιστορική μελέτη της υπηρεσίας τους για τα είδη που θα φυτευτούν, θα επανέλθουν με επιστολή τους στην Περιφέρεια για τα πρανή και το γεφυράκι λόγω μη αρμοδιότητος τους  και για το θέμα της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης  ότι σύντομα θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν την κυκλοφοριακή μελέτη που για μεγάλο διάστημα εκκρεμούσε στην Αποκεντρωμένη και πλέον έχει εγκριθεί.

Τα θέματα της συνάντησης με το Δήμαρχο Βριλησσίων  ήταν η τήρηση του ΠΔ Προστασίας της Ρεματιάς σχετικά με τις χρήσεις γης, το κυλικείο του Δήμου που βρίσκεται στην παραρεμάτια  περιοχή του Δήμου, για το οποίο υπήρξαν καταγγελίες από μέλη μας για παραβιάσεις  των προβλεπομένων και η στήριξη των πρανών και του γεφυριού που συνδέει τα Βριλήσσια με το νέο Μαρούσι.  Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε  ότι θα τηρηθεί  απαρέγκλιτα το ΠΔ στη λειτουργία του κυλικείου, ότι θα αποστείλει επιστολή στην Περιφέρεια για την στήριξη των πρανών, όπου υπάρχουν υποσκαφές, ειδικά στις στροφές του ρέματος και του γεφυριού λόγω αρμοδιότητας της.  Επίσης ενημέρωσε ότι στην τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου τηρούνται πλήρως τα προβλεπόμενα του ΠΔ προστασίας  του ρέματος Πεντέλης Χαλανδρίου.

Τα θέματα της συνάντησης με τον Αντιδήμαρχο Χαλανδρίου αφορούσαν τόσο την επιστολή που απέστειλε ο σύλλογος στο σύνολο των παραρεμάτιων  Δήμων  για τις χρήσεις γης, όσο και τις επισημάνσεις μας  σχετικά με διαβρώσεις και υποσκαφές στα πρανή του Ρέματος στο Χαλάνδρι και η ανάγκη καθαρισμού του αγωγού της Αττικής οδού λόγου μείωσης του εύρους του από φερτά υλικά, που έχουν επισημανθεί  ήδη και στην Περιφέρεια μετά τον καθαρισμό που διενήργησε ο σύλλογος στην κοίτη του ρέματος στις 3/6.  Ο Αντιδήμαρχος ενημέρωσε ότι έχουν ήδη  στείλει επιστολή στην Περιφέρεια και έχει γίνει ήδη αυτοψία στα  προβλήματα των πρανών που επισήμανε ο σύλλογος και ότι περιμένουν να ενταχθούν άμεσα σε εργολαβία αποκατάστασης. Διαβεβαίωσε επίσης τον Σύλλογο ότι για τις παρεμβάσεις που επισημάνθηκαν,  ότι πρέπει να γίνουν  στο χώρο δίπλα στα σκαλάκια και το γεφυράκι του Αγ. Αθανασίου, στα σκαλάκια της Δάσους όπως κατεβαίνουμε στο πλάτωμα του Προφήτη Ηλία, στα σίδερα στα σκαλάκια της  Προφήτη Ηλία,  όπως κατεβαίνουμε για το πλάτωμα και στο πλακόστρωτο μονοπάτι, τα οποία δεν είχαν  συμπεριληφθεί στην επιστολή τους , θα αποκατασταθούν   άμεσα από τις Υπηρεσίες του Δήμου Χαλανδρίου.  Επίσης, μετά από  τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε  με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χαλανδρίου κ. Χριστουλάκη υποσχέθηκε ότι  θα προχωρήσουν τον Νοέμβριο σε φύτευση του εναπομείναντα χώρου της οδού Φραγκοκλησιάς που ανήκει στο Χαλάνδρι  με  ιστορική μελέτη της υπηρεσίας τους για τα είδη που θα φυτευτούν.  

                                                  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ