ΣΟΣ Ρεματιά-Κοινή διακήρυξη 17 Συλλογικών φορέων

2018-02-08 16:57

Kοινή διακήρυξη

 
 

 
17 Συλλογικότητες μεταξύ των οποίων και ο Σύλλογος μας, σε κοινή διακήρυξη τους επισημαίνουν θέματα για την προστασία  των ρεμάτων (μεταξύ αυτών και το ρέμα της Σαπφούς στο Μαρούσι)  και τις αναχρονιστικές πρακτικές της Πολιτείας  που χαρακτηρίζονται ως αντιπεριβαλλοντικές,  αναποτελεσματικές  και δαπανηρές…
 
ρέμα Σαπφούς...!!!