Ψήφισμα Συλλόγου Φίλων Παίδων Πεντέλης

2022-06-28 17:11

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΦΙΛΩΝ  ΤΟΥ  ΠΑΙΔΙΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΠΑΙΔΩΝ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

           Αρ.Πρωτ.Αθηνών 6137/1986 - ΑΦΜ: 099823042 - ΔΟΥ: Χαλανδρίου - ΠΕΝΤΕΛΗ - Τ.Κ. 152 36

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

Η Γενική Συνέλευση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ που πραγματοποιήθηκε με σημαντική συμμετοχή μελών, την Κυριακή 29 Μαΐου 2022, ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:

Το Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, ένα στολίδι του Δημόσιου Συστήματος Υγείας,  με την καθομολογούμενη ιδιαίτερη συμβολή του, για πάνω από εβδομήντα χρόνια, στην παιδιατρική περίθαλψη, όχι μόνο της Βορειοανατολικής Αττικής, απαιτεί την στήριξη όλων μας,  για την ενδυνάμωση της λειτουργίας του, την αναβάθμιση του κύρους του και την απρόσκοπτη συνέχιση του πολύπλευρου και πολυσήμαντου έργου του.

Κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης του ρόλου του, αλλοίωσης των χαρακτηριστικών του ως τριτοβάθμιου παιδιατρικού γενικού νοσοκομείου, πλήττει καίρια την παιδιατρική περίθαλψη όχι μόνο της Αττικής αλλά της χώρας συνολικότερα, αφού το Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, το τρίτο παιδιατρικό Νοσοκομείο της χώρας, έχει διαχρονικά κατοχυρώσει το κύρος, την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του.

Ο «Σύλλογος φίλων του παιδιού του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης» από την ίδρυσή του νοιάζεται και συμβάλλει δραστήρια για την στήριξη του Νοσοκομείου, των μικρών νοσηλευομένων και του προσωπικού, που μοχθεί καθημερινά για την εύρυθμη και αξιόπιστη λειτουργία του. Καλεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας,  τους γονείς και κηδεμόνες των μικρών παιδιών αλλά και κάθε ευαίσθητο άνθρωπο, να στηρίξουν με κάθε μέσο την συνέχιση, την ενδυνάμωση και ενίσχυση της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.

E-mail: filoi.paidonpentelis@gmail.com

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 8 – Πεντέλη – TK 152 36          Τηλ. Επικοινωνίας :  213 2052 525

Iban: GR 79 01401990 1990 02101065926                                                              697 764 6278