Πρόταση ψηφίσματος της ΔΡΑΣΗΣ προς το Δημοτικό Συμβούλιο

2020-05-04 21:24

Πρόταση ψηφίσματος της "Κίνησης Δημοτών Βριλησσίων ΔΡΑΣΗ για μια Άλλη Πόλη" προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων*

Να αποσυρθεί το νέο νομοσχέδιο για το περιβάλλον! Εν μέσω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που εντείνει τις ανησυχίες, σε πολίτες και κυβερνήσεις, για τη σύνδεση της πανδημίας με τις καταστροφικές επεμβάσεις του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατέθεσε την Παρασκευή 24.4.2020 προς ψήφιση, σε μια πρακτικά κλειστή Βουλή λόγω καραντίνας, νέο σχέδιο Νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», αγνοώντας τις σοβαρές ενστάσεις του συνόλου των περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας για το περιεχόμενο του και τον περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης (μόλις 14 ημέρες). Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων συμμερίζεται την ανησυχία των περιβαλλοντικών οργανώσεων ότι η ψήφισή του νομοσχεδίου θα έχει ως συνέπεια την περαιτέρω υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος. Επιπλέον, θεωρεί ότι με αυτό θίγεται το εθνικό και ενωσιακό κεκτημένο για την προστασία του, σε μια ιστορική στιγμή, όπου τα πάντα επιβάλουν αλλαγή νοοτροπίας και πρακτικής στην αντιμετώπιση της φύσης.

Συνεπώς, ζητάμε: Την Απόσυρση του Νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», διότι αυτό:

1. Καταργεί την ουσία της προστασίας των περιοχών Natura 2000 και προωθεί μέχρι μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρογονανθράκων σε περιοχές προστασίας της φύσης.

2. Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ).

3. Εκχωρεί τον έλεγχο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε ιδιώτες, καθώς καθιερώνει το θεσμό του «ιδιώτη αξιολογητή» (ΜΠΕ). Μετατρέπει την διαδικασία της αδειοδότησης σε αδιαφανή και διάτρητη επιβάλλοντας ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών.

4. Προωθεί την αλόγιστη επέκταση των βιομηχανικών ΑΠΕ, κυρίως των αιολικών, που έχουν ήδη προκαλέσει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών.

5. Νομιμοποιεί τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων και κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων.

6. Απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δεν λαμβάνει μέτρα κατά της υποβάθμισης των ρεμάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε αυτά.

7. Παραβιάζει Συνταγματικές διατάξεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς συμβάσεις.

* Η πρόταση αυτή απεστάλη από την ΔΡΑΣΗ σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου προς την λίστα αποδεκτών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων, εν όψει της προσεχούς συνεδρίασης της 29ης Απριλίου.