Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Βριλησσίων

2021-12-15 16:41

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Βριλησσίων.

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενη/ο ότι ο Δήμος Βριλησσίων, μέσω της Αντιδημαρχίας Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης,

συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

 

Στο Κ.Δ.Β.Μ. στο Δήμο Βριλησσίων θα δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ                                      

1. Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία  -  Διάρκεια  25 ώρες 

2. Επεξεργασία Κειμένου-Διαδίκτυο(Ι)  - Διάρκεια 50 ώρες

3. Ιστορία της Τέχνης - Διάρκεια 25 ώρες

4. Ισπανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)  - Διάρκεια 25 ώρες

5. Βασικά Γερμανικά Α1 - Διάρκεια  25 ώρες

6. Βασικά Γερμανικά Α2  - Διάρκεια 50 ώρες

 

 Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας, καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου, εφόσον η αίτηση γίνει στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου, δια ζώσης.

Υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας σκαναρισμένο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στην Αντιδημαρχία Παιδείας & Δια Βίου του Δήμου Βριλησσίων

Τηλ. :2132050501 & 2132050563

Ταχ. Διεύθυνση: Δημ. Βερνάρδου 23 ΤΚ.15235 Email: sxantzara@vrilissia.gr & ant.paideias@vrilissia.gr

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων από 10/12/2021 έως 31/12/2021.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

                   https://www.facebook.com/vrilissia.gr 

                   https://www.instagram.com/dimosvrilission