Πράσινη Αριστερά // Ήταν οι ιδέες, είναι ο συνεχής αγώνας

2021-11-17 16:25

Ήταν οι ιδέες, είναι ο συνεχής αγώνα


Ήταν οι ιδέες, η ορμή, το πάθος, η σοβαρότητα, η ωριμότητα.
Ήταν αγώνας για την ελευθερία.
Την καθημερινή ελευθερία.
Ήταν η Δημοκρατία, οδηγός και πυξίδα.
Ήταν η συντροφικότητα και η αλληλεγγύη.
Από όλους, προς όλους.
Ήταν η βαθιά αγάπη για την χώρα και τους πολίτες της.
Ήταν η φωτιά που έκαιγε για μια κοινωνία καλύτερη.
Ήταν η ελπίδα.
Άσβεστη.
Ήταν η θυσία για τα ιδανικά.
Ήταν η δουλειά και η οργάνωση για Ανανέωση
 
Αυτά όλα δεν χάθηκαν.
Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι και πολλοί ακόμη νεότεροι, που απέχουμε από την κίβδηλη Δημοκρατία που έφτιαξαν.
Που με πολιτικό λόγο και δημοκρατικό αίσθημα, θα αναδείξουμε τις ανεπάρκειες και αντιφάσεις του πολιτικού συστήματος και των φορέων εξουσίας και θα προτείνουμε λύσεις που θα ανακουφίσουν τον Ελληνικό Λαό και θα του δώσουν προοπτική.

Γραφείο Τύπου
ΠΡΑΣΙΝΙΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ