Πράσινη Αριστερά-Η εφαρμογή του αντι-οικολογικού νόμου άρχισε στην Ζήρεια

2020-06-15 01:41
Η κυβέρνηση συνεχίζει το καταστροφικό έργο της.
Με όπλο τον αντι-οικολογικό νόμο που ψήφισε εν μέσω πανδημίας και τον αποχαρακτηρισμό περιοχών NATURA, έβαλε στο μάτι την Μικρή Ζήρεια, ανοίγοντας τον δρόμο για την εγκατάσταση 21 γιγαντιαίων ανεμογεννητριών στην κορυφογραμμή της.
Η περιοχή ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 kαι έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά και Ειδική Ζώνη Διατήρησης.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι αντίθετη με οποιοδήποτε σκεπτικό ή ενέργεια, καταστρέφει προστατευόμενες περιοχές.
Η εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων στα βουνά μας, πρέπει να σταματήσει.
 
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ δεν είναι αντίθετη με την ανάπτυξη ΑΠΕ.
Η εγκατάσταση κάθε ΑΠΕ απαιτείται να βασίζεται σε σχέδιο με προδιαγραφές βιωσιμότητας, αποτελεσματικότητας, κοινωνικής απόδοσης και μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και να εμπίπτει στο Περιβαλλοντικό Μοντέλο Ανάπτυξης της χώρας.
Η άστοχη χωροθέτηση  μπορεί να προβεί αρνητική για:
  • την βιοποικιλότητα
  • τον Τουρισμό
  • την Υδρολογική ισορροπία υπόγειων και επιφανειακών υδάτων
  • την αλλαγή του μικροκλίματος στην ευρύτερη περιοχή
 
Συνεπώς είμαστε σφόδρα αντίθετοι με:  
  • μη αναστρέψιμη καταστροφή του τοπίου και του φυσικού οικοσυστήματος του βουνού
  • το μη αναστρέψιμο πλήγμα στην προσπάθεια ανάπτυξης του αειφόρου τουρισμού στην ορεινή περιοχή της Ζήρειας
 
Η Ζήρεια αποτελεί φυσικό μνημείο κάλλους και βιοποικιλότητας, φυσική πηγή πλούτου και κοινό αγαθό που πρέπει να προστατευθεί.
 
Εάν αδιαφορήσουμε τώρα, θα προκληθεί ανεπανόρθωτη καταστροφή και υποβάθμιση του μέλλοντος μας.
 
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ συμμετέχει στον αγώνα όλων των φορέων για την προστασία της Ζήρειας.

  

Γραφείο Τύπου
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ