Πράσινη Αριστερά-22 προτάσεις για το Προσφυγικό και Μεταναστευτικό ζήτημα

2019-10-21 17:46
Ημερομηνία: 20/10/2019
Ώρα:                12:00

 

22 προτάσεις για το Προσφυγικό και Μεταναστευτικό ζήτημα

Στο όνομα ενός δήθεν ανθρωπισμού άπαντες κουνάνε το δάχτυλό τους, την ίδια ώρα που τα νησιά μας γίνονται αποθήκες ψυχών.
Το προσφυγικό-μεταναστευτικό αντί να δημιουργήσει το έδαφος για συνεκτική πολιτική και να γίνει ο καταλύτης της αλλαγής του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης,  μετατράπηκε σε ένα φαινόμενο που αναδεικνύει προβλήματα στη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας, τις διμερείς σχέσεις χωρών, την ασφάλεια συνόρων, τις γεωπολιτικές αλλαγές, τη συνοχή των κοινωνιών, το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο πυρήνα του αξιακού μας συστήματος. Μετατράπηκε σε ένα φαινόμενο που ενέχει ακόμη και τον κίνδυνο αμφισβήτησης της ιδέας της Δημοκρατίας.
Επιπλέον το προσφυγικό-μεταναστευτικό, οφείλουμε να το εξετάσουμε και ως προς την παρακαταθήκη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που επιδεικνύουμε ως λαός, αλλά και ως προς υποχρέωση μας προς την ιστορία που έχει ρίζες και βιώματα από μεγάλα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα.
 
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ επισημαίνει ότι η πολιτική και κοινωνική διαχείριση του ζητήματος, επιβάλλεται να τυγχάνει τόσο ρεαλιστικών λύσεων όσο και αλληλεγγύης και ανθρωπισμού.
Οι προτάσεις μας καλύπτουν 2 άξονες:

 1. τον προσδιορισμό του πλαισίου αντίδρασης για να ανακοπεί το μεταναστευτικό ρεύμα προς τη χώρα και
 2. την κατάρτιση σχεδίου δράσης για όσους ήδη πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται στην Ελλάδα και ζουν υπό την διαρκή απειλή των μετακινήσεων, των απελάσεων και της άνισης μεταχείρισης.

Οι αποσπασματικές προσπάθειες προσωρινής διαμονής και διατροφής προσφύγων και μεταναστών, είναι αποτέλεσμα του ανύπαρκτου σχεδίου/πλάνου δράσης των κυβερνήσεων και απέχουν παρασάγγας από στόχους όπως η κοινωνικής προσαρμογή και αφομοίωσή των προσφύγων/μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες (όχι μόνο της Ελλάδας).
 
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ προτείνει 22 μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος:

 1. Προτεραιότητα και επίκεντρο η διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα.
 2. Ζήτημα ύψιστης κοινωνικής ευαισθησίας η πρόνοια για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Επιβάλλεται η διαμόρφωση διαφορετικών επιμέρους κέντρων σε κάθε σημείο εισόδου για: οικογένειες με ανήλικα, οικογένειες, ασυνόδευτα ανήλικα, ανδρών, γυναικών κλπ.
 3. Άμεση προτεραιότητα, η διεκπεραίωση των ανοιχτών περιπτώσεων οικογενειακής επανένωσης.
 4. Αυστηροποίηση των ποινών στους διακινητές.
 5. Επιτάχυνση της διαδικασίας Ασύλου, με ταχύτατο διαχωρισμό ατόμων με αμιγώς προσφυγικό προφίλ και οικονομικών μεταναστών, ώστε να επιταχυνθεί η επιστροφή (όσων δεν δικαιούνται περαιτέρω παραμονή) στη χώρα της καταγωγής. Άτομα που ήδη διαμένουν στη χώρα, άτομα που χρήζουν προνοιακής μεταχείρισης και άτομα που η επαγγελματική τους εξειδίκευση είναι υψηλή, θα μπορούσαν να αξιολογούνται θετικά για την νόμιμης υποδοχής τους.
 6. Δημιουργία δομημένου μηχανισμού για τη διανομή όσων δικαιούνται.  Θα επιτευχθεί με την καλύτερη αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων, την εξασφάλιση επαρκών υποδομών (120.000 ακίνητα χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας,  σε όλη την επικράτεια έχουν περάσει στην ιδιοκτησία των Δήμων και του Δημοσίου και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες στέγασης), ενίσχυση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας στη γραφειοκρατική συνδρομή και στην οργάνωση της αξιολόγησης και σε συνεργασία με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
 7. Σε περιπτώσεις που για τις ανάγκες της στέγασης κρίνεται απαραίτητο η μίσθωση ακινήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί με διαφάνεια  και το δημόσιο συμφέρον μαζί και με τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, να νομοθετηθεί ως αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 8. Αιτήσεις για άσυλο που πληρούν τις προϋποθέσεις, να μεταφέρονται από τα κέντρα υποδοχής, σε  ελεγχόμενα κέντρα τράνζιτ στην ενδοχώρα, στις υποδομές του δημοσίου και των δήμων, με γεωγραφικούς περιορισμούς στην μετακίνησή τους μέχρι να εξετασθεί η υπόθεσή τους, αλλά όχι έγκλειστοι.1.
  1. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι θέμα υγιεινής που αφορά όλους μας.
  2. Συμμετοχή στην τριμελής επιτροπή παροχής πολιτικού ασύλου και εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας και όχι μόνο δικαστικοί.
  3. Συγκρότηση εναλλασσόμενων εθελοντικών ομάδων από τους ίδιους τους πρόσφυγες- μετανάστες για να καλύπτουν τις ανάγκες που υπάρχουν στο εσωτερικό των  κέντρων υποδοχής (μαγειρεία, καθαριότητα, κατανομή συσσιτίου, ύδρευση κλπ) για όσο διάστημα παραμένουν σε αυτά. Στόχος η διαμόρφωση πλαισίου ένταξης σε νέες κοινωνικές συνθήκες και η  δημιουργική διαχείριση  του χρόνου παραμονής σε αυτά.
  4. Να μην χάνεται το δικαίωμα διεκδίκησης πολιτικού ασύλου για όσους αρνούνται την μετακίνησή τους από τις υποδομές της πρώτης υποδοχής.
 9. Αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου στην κατεύθυνση δίκαιης και υποχρεωτικής αναλογικής κατανομής βαρών και στη βάση των αρχών της συνευθύνης και της αλληλεγγύης.
 10. Σύσταση ελεγκτικού μηχανισμού που να επιβλέπει σε όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης την ορθή και διαφανή αξιοποίηση των χρημάτων που λαμβάνουν οι Μ.Κ.Ο. και προσδιορισμός συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας για τα πλοία τους.
 11. Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού οργανισμού προστασίας των συνόρων, της Frontex, με αύξηση του δυναμικού του οργανισμού στα 10.000 άτομα και ενίσχυση της εξουσίας της ως Ευρωπαϊκή Συνοριακή Αστυνομία. Ταυτόχρονη επίσης αναθεώρηση των κανονισμών έρευνας προκειμένου να εμποδιστούν καταχρήσεις της εξουσίας της και δημιουργία δικλείδων ασφαλείας στο ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών από τον δυνητικά παρεμβατικό χαρακτήρα αυτού του οργανισμού.
 12. Ευρωπαϊκή στήριξη στην ακτοφυλακή χωρών όπου αποτελούν διάδρομο μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.
 13. Μετανάστες που διασώζονται στη Μεσόγειο να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς τους σε ασφαλή λιμάνια, χωρίς απαραίτητα αυτά να είναι ευρωπαϊκά και στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εταιρικής σχέσης, ως ένα «δακτύλιο» φιλικών χωρών με ευκολότερη διασυνοριακή συνεργασία τόσο στις ανταλλαγές ανθρώπινου δυναμικού όσο και στην εφαρμογή οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων με σεβασμό στις δημοκρατικές αξίες του διεθνές δικαίου.
 14. Σύσταση κοινής ομάδας δράσης με τρίτες χώρες, προέλευσης και διέλευσης μεταναστευτικών ρευμάτων, στα πλαίσια της Europol. Να μην αποτελεί μοναδικό κριτήριο η χώρα καταγωγής του αιτούντος ασύλου, αλλά να υπάρχει και εξατομικευμένη κρίση για όσους εφαρμόζεται η έννοια της «ασφαλούς τρίτης χώρας» καθώς και όλοι οι λόγοι που προβλέπονται στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951.
 15. Να υπάρξουν αυστηροί Ευρωπαϊκοί περιορισμοί στην έκδοση βίζας σε χώρες που αρνούνται να δεχθούν πίσω πολίτες τους, η αίτηση ασύλου των οποίων έχει απορριφθεί.
 16. Επέκταση της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας (εφόσον αυτή συνεχίσει να υφίσταται λόγω των απαραίτητων κυρώσεων προς την Τουρκία για την κατοχή στην Συρία) και για τις ροές στον Έβρο και να ισχύει η ίδια πολιτική καταγραφής και προώθησης.
 17. Κίνητρα για εθελοντικό επαναπατρισμό μεταναστών. Να δεσμευτούν συγκεκριμένοι πόροι της Ε.Ε. σ΄ ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα αλλάξει το επίπεδο ζωής και τις συνθήκες  διαβίωσης στις περιοχές προέλευσης.
 18. Το Δίκτυο Κοινωνικής Ασφάλειας Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Social Safety Net), το ανθρωπιστικό πρόγραμμα της Ε.Ε., αντί να παρέχει χρηματικά ποσά για να βοηθήσει τους περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες στην Τουρκία να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους σε τρόφιμα, φάρμακα και έξοδα ενοικίου, να κατευθύνει τη χρηματοδότησή του και σε προσπάθειες κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.
 19. Επιλέγουμε να διαμορφώσουμε πρόταση για την κοινωνική ένταξη και την οικονομική αποκατάσταση των προσφύγων,  μέσω των δυνατοτήτων που μπορεί να παράσχει, ειδικά η χώρα μας, στον Αγροτικό τομέα. Περιοχές που υφίστανται πληθυσμιακό μαρασμό, θα μπορούσαν  να αποτελέσουν ελπίδα επιβίωσης για τους πρόσφυγες, αλλά και μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανόρθωσης των περιοχών. Η διαμόρφωση της πρότασης θα γίνει σε απόλυτη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και όχι κεντρικά.
 20. Οικονομικο-κοινωνική στήριξη των κατοίκων, των Δήμων και Περιφερειών που δέχονται στη προσφυγικά ή και μεταναστευτικά ρεύματα, με πολιτικές που θα ευνοούν την εργασία, την υγεία, την παιδεία και την ασφάλειά τους.
 21. Άμεση προσφορά, συνεχούς και σε βάθος Εκπαίδευσης για κάθε πρόσφυγα και μετανάστη. Τα οφέλη μιας τέτοιας κίνησης θα είναι μακροπρόθεσμα και θα φανούν σε επόμενες γενιές αυτών. Εκπαίδευση αναγνωρισμένων προσφύγων ώστε να χρησιμοποιηθούν ως προσωπικό υποστήριξης μαζί με εξειδικευμένα στελέχη στις δομές/κέντρα πρώτης υποδοχής με στόχευση σε αντίστοιχες πολιτισμικές και εθνοτικές ομάδες.
 22. Μεταφορά στην Ελλάδα των κεντρικών γραφείων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) από τη Βαλέτα της Μάλτας.
Η Ευρώπη και η Ελλάδα απαιτείται να επενδύσουν στη διαπολιτισμική ολοκλήρωση και τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών που ήδη βρίσκονται στο έδαφός μας. Ειδάλλως θα αποτύχουμε στην διαχείριση του ζητήματος.
Το μεταναστευτικό και προσφυγικό είναι πια ένα φαινόμενο αναπόφευκτο, που μπορεί μόνο να περιοριστεί, όχι όμως να εξαλειφθεί. Αποδεικνύεται άλλωστε από τον αριθμό των μεταναστών σε όλο τον κόσμο, που υπολογίζεται στα 260  εκατομμύρια.
 
Η μετανάστευση είναι το απόλυτο αποτέλεσμα του καπιταλιστικού συστήματος που δημιουργεί ανισότητες και κατά συνέπεια δεν μπορεί να σταματήσει η κινητικότητα ανθρώπων που επιζητούν ένα καλύτερο μέλλον.
Η προσφυγιά είναι αποτέλεσμα της πρακτικής του διεθνούς κεφαλαίου για όλο και περισσότερο κέρδος, αλλά και του αποτελέσματος της άσκησης στρατιωτικής ισχύος κρατών που οι ηγέτες τους επιβάλλουν πολέμους για ίδιον όφελος.
Οι προσπάθειες για την καλύτερη οργάνωση των ενεργειών για την ανακούφιση από τις επιπτώσεις του ζητήματος, είναι αναγκαίο να κινούνται σε πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεγγύης, υιοθετώντας πολιτικές για «ασφαλείς μεταναστεύσεις».  Η Αριστερά μπορεί να έχει νέα δυναμική προοπτική και να συσπειρώσει την κοινωνία εφόσον σταματήσει την εσωστρεφή λειτουργία της.

 
Γραφείο Τύπου
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ