Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης // Συνάντηση με τη Δήμαρχο Πεντέλης για την Ανάπλαση του Πεντελικού

2021-07-24 16:34

Με αφορμή την πρόσφατη εξαγγελία της Δημάρχου (2/7/2021) για την επικείμενη υποβολή τεχνικού δελτίου με αντικείμενο σειράς μελετών για την ανάπλαση του Πεντελικού, πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2021, μετά από αίτημα του ΠΣΠ, ενημερωτική σύσκεψη στο Δημαρχείο Πεντέλης, όπου συμμετείχαν η Δήμαρχος κα Δ. Κεχαγιά, η Αντιδήμαρχος κα Α. Μπούσουλα, η εντεταλμένη για το Πεντελικό Δημοτική Σύμβουλος κα Κ. Λαζή και ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ κ. Β. Σιώμος και εκ μέρους του ΠΣΠ ο Πρόεδρος κ. Νέστωρ Ζύγρας και ο Γ. Γραμματέας κ.Κώστας Αποστολίδης.

Εκ μέρους της Δημάρχου παρασχέθηκαν διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τον ΠΣΠ για το περιεχόμενο των δεκαέξι (16) μελετών που περιλαμβάνονται στο παραπάνω δελτίο τύπου της Δημάρχου, με την επιφύλαξη ότι οι τελικές προτάσεις, ο τελικός κατάλογος μελετών και το περιεχόμενό τους θα οριστικοποιηθούν με την κατάθεση του τεχνικού δελτίου στις 30/9/2021.

Η Δήμαρχος Πεντέλης κ.Δ.Κεχαγιά εξήγησε ότι οι μελέτες έχουν ως βάση την από 20ετίας μελέτη του δασολόγου-μελετητή κ.Ηλία Αποστολίδη όπως επικαιροποιήθηκε το 2013, ενώ ο Δήμος έχει ήδη αναθέσει μελέτη Master Plan για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του βουνού (περιλαμβανομένων και των λατομείων), ενώ έχει ζητήσει στην κατεύθυνση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και τη βοήθεια της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος.

Εκ μέρους του ΠΣΠ επισημάνθηκε ότι η απόφαση για χρηματοδότηση σειράς μελετών για την ανάπλαση του Πεντελικού αποτελεί μια θετική πρωτοβουλία και την μοναδική μέχρι τώρα, από την ψήφιση του ΠΔ περί προστασίας του Πεντελικού, εκ μέρους τόσο της Κεντρικής όσο και της Τοπικής Διοίκησης. Με στόχο τη συμβολή στην αποτελεσματικότητα και ευστοχία του εγχειρήματος ο ΠΣΠ επισήμανε τις ακόλουθες ανάγκες:

  • Την κατάρτιση ενός συνεκτικού γενικού σχεδίου ανάπτυξης (master plan) και όχι μόνο για τα πολιτιστικά μνημεία και την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διεθνείς καλές πρακτικές, θα διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης και διασφάλισης της βιοποικιλότητας, τους νομοθετικούς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς, αναδεικνύοντας και τις τυχόν αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και θα θέσουν τα χαρακτηριστικά του ενιαίου οράματος και την ομοιομορφία στόχευσης που θα κληθούν να υπηρετήσουν οι επί μέρους μελέτες, αποφεύγοντας την αποσπασματική αντιμετώπιση που υποδηλώνει η γεωγραφική κατάτμηση σχεδόν 50 μελετών σε 3 Δήμους (Πεντέλης, Κηφισιάς και Διονύσου), την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και τον ΣΠΑΠ.
  • Την αποκατάσταση - ομαλοποίηση του λατομικού πεδίου, για την αναστροφή της οπτικής ρύπανσης και τη δημιουργία υποδομής για αναδάσωση, εγχείρημα που απαιτεί σημαντικά κονδύλια και μεγάλο χρονικό ορίζοντα, απαραίτητο όμως να ενταχθεί οπωσδήποτε στο τεχνικό δελτίο των μελετών και στις μακροχρόνιες δράσεις του εγχειρήματος.
  • Τη διαχείριση από ενιαίο φορέα των έργων λόγω της διαδημοτικής διασποράς του ορεινού όγκου τόσο κατά την μελέτη – κατασκευή όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους, με ιδανικό γιαυτό τον ήδη υφιστάμενο ΣΠΑΠ, με την προϋπόθεση αναδόμησης, αναβάθμισης και ενίσχυσής του με τα κατάλληλα μέσα.
  • Την επιβεβαίωση και οριστικοποίηση των διοικητικών ορίων μεταξύ των όμορων δήμων, ιδίως μεταξύ Πεντέλης και Κηφισιάς για τη διασφάλιση της αναγκαίας για την ομαλή εξέλιξη των έργων διαδημοτικής συνεργασίας.
  • Την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του βουνού καθώς μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην εξέλιξη των έργων αλλά και εστία εμπλοκών στην φάση εκμετάλλευσής των, με εφαρμογή του νόμου 1881/88 του Τρίτση (για την διοικητική μεταγραφή στη μερίδα του Ελληνικού Δημοσίου της αγροτοδασικής ιδιοκτησίας των μονών στο Πεντελικό).

Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια προγενέστερων συναντήσεων με τον πρόεδρο του ΣΠΑΠ κ. Σιώμο και την κα Λαζή, διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και ζητήθηκε να υπάρξει και συνέχεια στην επικοινωνία.

 

Το ΔΣ του ΠΣΠ