Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δήμου Πεντέλης // Το Πεντελικό και τα μπάζα στο τριβείο Μουζάκη

2021-04-19 02:51

 

Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη στο Πεντελικό εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και του Δήμου αλλά και Φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης δηλώνει ότι - όχι τυχαία - έχει θέσει την αποκατάσταση και ανάπλαση του Πεντελικού ως πρώτο καταστατικό σκοπό του και είναι διαθέσιμος για δημιουργική συμβολή και συνεργασία με όσες δυνάμεις κατανοούν τη δυσκολία και το πολυδιάστατο του εγχειρήματος αλλά αντιτίθεται στην χρησιμοποίηση του θέματος μόνο για επικοινωνιακούς σκοπούς.

Εκτιμούμε το ενδιαφέρον των εκπροσώπων του ΥΠΕΝ για την περιοχή, επισημαίνουμε όμως ότι η αποκατάσταση, η ανάπλαση και η προστασία του Πεντελικού δεν επιτυγχάνεται με πυροτεχνήματα, αλλά με σοβαρή δουλειά υποδομής, προγραμματισμό σε βάθος χρόνου και δέσμευση των τοπικών δυνάμεων στην υλοποίηση του σχεδίου.

Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να αποτελέσει συγχωροχάρτι για ενέργειες, όπως η χωροθέτηση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στα Μελίσσια, ενέργεια που καταπατά την θεσμοθετημένη διαδικασία αδειοδότησης και τις προστατευτικές διατάξεις των ΠΔ του Πεντελικού και του Ρέματος.

 

Ειδικότερα:

Με πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπλασης Πεντελικού (ΣΠΑΠ) δημοσιοποίησε την απομάκρυνση μπάζων από τον χώρο του πρώην τριβείου Μουζάκη (σπαστήρας για παραγωγή χαλικιού) με την παρουσία του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Αμυρά, του ΓΓ το ΥΠΕΝ κ. Γραφάκου, της Δημάρχου κ. Κεχαγιά, του Δασάρχη Πεντέλης κ. Ρέπα και του Προέδρου του ΣΠΑΠ κ. Σιώμου.

Στο χώρο (δείτε το σημείο στον σύνδεσμο: Τριβείο Μουζάκη) αποτίθενται διαχρονικά προϊόντα κατεδαφίσεων – και όχι μόνο - από τους γνωστούς / αγνώστους διαχρονικούς δημοτικούς εργολάβους, με φορτηγά χωρίς αριθμούς κυκλοφορίας, που κατά τα φαινόμενα  μάλλον εμπλέκονται και στις πρόσφατες επιχώσεις στο ΣΜΑ Μελισσίων.

Αν και η  τελική εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε διάστρωση και λιγότερο σε αποκομιδή μπάζων, ως μεμονωμένο γεγονός, πρόκειται για μια  θετική πρωτοβουλία. Όμως με δεδομένο ότι,  σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, ο χώρος ανήκει σε ιδιωτική επιχείρηση, ο ιδιοκτήτης του μάλλον θα είναι ευγνώμων, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, προς τον ΣΠΑΠ. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα  επιλεχθούν και  θα καθαριστούν και  Δημόσιοι χώροι.

Η σχετική ανακοίνωση του προέδρου του ΣΠΑΠ, εκτός από τις ευχαριστίες προς τους υψηλόβαθμους επιβλέποντες του εγχειρήματος, κλείνει με τη φράση: «Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω σε όλους αυτούς τους ασυνείδητους που πετούν τα σκουπίδια τους και τα μπάζα τους όπου βρουν, ότι περιπολούμε για να αποτρέψουμε τις αποτρόπαιες πράξεις τους εναντίον του περιβάλλοντος και να συνδράμουμε το Δασαρχείο και την Αστυνομία, που είναι οι αρμόδιες κατά το Νόμο Αρχές, προκειμένου να συλληφθούν οι υπαίτιοι και να υποστούν τις νομικές συνέπειες του εγκλήματος τους».

Από την πλευρά μας, ευχόμαστε ο ΣΠΑΠ να αναλάβει έστω και τώρα  όλες τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις  που επιβάλονται για την εκπλήρωση των  ιδρυτικών  σκοπών του (ΦΕΚ 54Β/5-2-1992) και κυρίως αυτές για την προστασία και την ανάπλαση του Πεντελικού.

Όμως από την ανακοίνωση του ΣΠΑΠ απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά, θέλουμε να πιστεύουμε από αβλεψία,  για την λαθρολατόμευση που συντελείται σε απόσταση 200 μέτρων από την περιοχή το τριβείο Μουζάκη, ενέργεια που τραυματίζει ανεπανόρθωτα το βουνό και φυσικά συνιστά κλοπή δημόσιας περιουσίας, στην οποία επίσης επιδίδονται κατά τα φαινόμενα οι γνωστοί άγνωστοι της απόθεσης μπάζων.

Με αφορμή τα αναφερόμενα στην ανακοίνωση αλλά και τις μέχρι τώρα γνωστές ενέργειες των υπεύθυνων, προκύπτουν και ζητάμε να υπάρξει δημόσια απάντηση από τους καθ’ ύλην αρμόδιους εκ των παρευρεθέντων στην επιχείρηση εκπροσώπους των Δημόσιων Φορέων, για τα εξής:

  • Ποιος είναι – αν υπάρχει - ο ολιστικός σχεδιασμός για την αποκατάσταση και ανάπλαση του κατεστραμμένου τοπίου στο Πεντελικό.
  • Ποιες είναι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που προτίθενται να αναλάβουν για την αποτελεσματική προστασία του Πεντελικού από την παράνομη απόθεση μπάζων και την παράνομη λατόμευση.
  • Αν θα αναλάβουν πρωτοβουλία για εφαρμογή του ν.1881/1988, με βάση τον οποίο η ιδιοκτησία των Μονών επί του Πεντελικού έχει παραχωρηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο, και να διορθωθούν οι σχετικές εσφαλμένες εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
  • Αν θα αναλάβουν πρωτοβουλία για να μην λειτουργήσειο ΣΜΑ σύμμεικτων απορριμμάτων στο νεκροταφείο Μελισσίων, μέσα σε  προστατευόμενη περιοχή.
  • Αν υπήρχε κάτι που εμπόδιζε μέχρι τώρα τον Δασάρχη Πεντέλης και την αστυνομία Πεντέλης να συλλάβουν τους παράνομους αποθέτες μπάζων και της παράνομης εξόρυξης. Προφανώς δεν αρκούν γι’ αυτό οι φοβέρες του Προέδρου του ΣΠΑΠ.
  • Πότε και με ποιόν τρόπο σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί ο ΣΠΑΠ για τους ουσιαστικούς καταστατικούς σκοπούς του (αποκατάσταση και ανάπλαση).

Ευελπιστούμε για μια  δημόσια απάντηση από όσους παρέστησαν στο εγχείρημα και συμμερίζονται τις αγωνίες μας.

Πεντέλη, 08/04/2021

Ακολουθούν φωτογραφίες από την περιοχή, μετά το εγχείρημα.