Περιφέρεια Αττικής - Άμεση εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού

2020-03-13 18:34

Την άμεση εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι  του κορωνοϊού ζητεί με επιστολή του προς τις αντιπεριφέρειες και τις αρμόδιες διευθύνσεις ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και προτείνει τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τις ευπαθείς ομάδες

 

Γ. Πατούλης: «Προς τη σωστή κατεύθυνση οι αποφάσεις και τα όσα προβλέπονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες»

 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης χαιρετίζει με ικανοποίηση τα όσα προβλέπει η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τα επείγοντα μέτρα, για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό που αφορούν μεταξύ άλλων, άδειες ειδικού σκοπού, ώρες  προσέλευσης κοινού και στην τήρηση των μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

 

Ωστόσο επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξουν περαιτέρω μέτρα προστασίας των ευπαθών ομάδων οι οποίες χρειάζεται να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η υγεία τους.  Να σημειωθεί ότι στην εγκύκλιο του υπουργείου προβλέπεται μεταξύ άλλων, είτε να εργαστούν σε υπηρεσίες «back office» προκειμένου να μην  απαιτείται η καθημερινή επαφή με κοινό, είτε να μείνουν στις οικίες τους κάνοντας χρήση άδειας (κανονική, αναρρωτική κλπ).

 

Ο Γ. Πατούλης με αφορμή τη σχετική πρόβλεψη επισημαίνει:

«Οι αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και η σχετική εγκύκλιος που εκδόθηκε έρχεται να αποσαφηνίσει σημαντικά ζητήματα που αφορούν στις προϋποθέσεις και στον τρόπο λήψης ειδικών αδειών για τους εργαζόμενους που έχουν τέκνα και απαιτείται να παραμείνουν σπίτια τους. Ωστόσο είναι σημαντικό να υπάρξει ειδική επιπλέον πρόβλεψη για τις ευπαθείς ομάδες προκειμένου να περιοριστεί η μετακίνησή τους και να μειωθεί, όσο το δυνατόν, η έκθεσή τους στον κίνδυνο μετάδοσης του ιού.  Είναι ανάγκη, με βάση και τις αναφορές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο μήνυμά της, οι ευπαθείς ομάδες να παραμένουν στις οικίες τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Για το λόγο αυτό θα ήταν ωφέλιμο να διαμορφωθεί ένα ευέλικτο πλαίσιο που θα τους επιτρέπει να παράσχουν τις υπηρεσίες τους από τις οικίες τους».

 

Επιστολή του Περιφερειάρχη προς όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας για εφαρμογή της εγκυκλίου

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης με σχετική  επιστολή του προς τις αντιπεριφέρειες και τις αρμόδιες διευθύνσεις ζητά μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

 

Α) Τον περιορισμό λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, δυνάμει της παρ.6 του άρθρου 5 της υπό στοιχείο 6  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου .

Β) Τον ορισμό του αριθμού των υπαλλήλων, οι οποίοι θα πρέπει να  παρίστανται καθημερινά στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, εκ περιτροπής.

Γ) Τον ορισμό των  Προϊσταμένων των Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφέρειας Αττικής ως υπεύθυνων για τον καθορισμό των υπαλλήλων  των υπηρεσιών τους που θα εργάζονται  εκ περιτροπής.

Δ)  Τον ορισμό των  Προϊσταμένων των Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφέρειας Αττικής ως υπεύθυνων  για να καθορίσουν  τις περιπτώσεις όπου είναι εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ανάλογα με τη φύση των αντικειμένων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Ειδική αναφορά γίνεται στη Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από την οποία ζητά να μεριμνήσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων και «όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες αρμοδιότητάς της, προκειμένου να εξασφαλίσει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τις οδηγίες των Προϊσταμένων των αρμοδίων Υπηρεσιών».