Πεντέλη Πόλη Πρότυπο // Δημοτικά τέλη 2022

2021-12-15 16:38

Απόδειξη αδυναμίας η μη μείωση των δημοτικών τελών για το 2022

Ο Δήμος Πεντέλης, όπως φαίνεται από τη δήλωση της Δημάρχου, θα εξακολουθεί να έχει τα ακριβότερα ανταποδοτικά τέλη από όλους τους Δήμους του Βόρειου Τομέα, χωρίς όμως και να παρέχει στους κατοίκους του υπηρεσίες αντίστοιχα υψηλού επιπέδου.

Ταυτόχρονα, η διατήρηση στα ίδια υψηλά επίπεδα των τελών ανά τετραγωνικό μέτρο, στην πράξη σημαίνει αύξηση της πραγματικής επιβάρυνσης των κατοίκων τουλάχιστον κατά 10%, λόγω των επιπλέον τετραγωνικών μέτρων που δηλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Η κατάσταση αυτή αποτελεί απόδειξη της αδυναμίας της δημοτικής αρχής:

  1. Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει επενδύσεις / δράσεις εξοικονόμησης και βιώσιμης λειτουργίας που μειώνουν τα κόστη των ανταποδοτικών υπηρεσιών και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και
  2. Να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους αποφεύγοντας την υιοθέτηση αποτυχημένων, όπως αποδεικνύεται, πολιτικών εκχώρησης υπηρεσιών με υψηλά κόστη.

Επίσης, η αναφορά περί ύπαρξης σωρευτικού πλεονάσματος στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, τουλάχιστον μέχρι το 2019, αποτελεί πράξη παράτυπης υπερφορόλογησης των πολιτών που αφορά τόσο στην προηγούμενη όσο και στη νυν Δημοτική αρχή και ως εκ τούτου πρέπει να ελεγχθεί και εφόσον ισχύει να αποκατασταθεί η τάξη.

Άποψή μας είναι ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να επαναξιολογήσει την πρόταση της για διατήρηση των τελών στα ίδια υψηλά επίπεδα και οι Δημοτικές Παρατάξεις να αποφύγουν μονομερείς κινήσεις χωρίς πρακτικό θετικό αποτέλεσμα για τους πολίτες.

Γι αυτό, καλούμε όλους, έστω και την ύστατη στιγμή, να αποφασίσουν από κοινού ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η αδικαιολόγητα υψηλή επιβάρυνση των κατοίκων του Δήμου Πεντέλης και ως εκ τούτου,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να συσταθεί κοινή ομάδα εμπειρογνωμόνων για την πραγματοποίηση άμεσα οικονομοτεχνικής μελέτης με κατεύθυνση:

α) τη διαμόρφωση κοινωνικού τιμολογίου και

β) τη μείωση του ύψους των τελών ανά τετραγωνικό μέτρο για όλες τις κατοικίες και τα καταστήματα με εξαίρεση αυτά που καταλαμβάνουν πολλά τετραγωνικά πχ μεγάλα Σούπερ Μάρκετ

Το ενδεχόμενο της συνέχισης της αδικαιολόγητα υπερβολικής επιβάρυνσης των κατοίκων δηλώνει αποτυχία των πολιτικών που εφαρμόζονται και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από κανέναν.

Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ