Πεντέλη Πόλη Πρότυπο | Δελτίο τύπου για τον Παιδικό Σταθμό Νέας Πεντέλης

2024-03-31 23:56

Αστοχίες Διοικήσεων για τον Παιδικό Σταθμό Νέας Πεντέλης

Όπως ενημερωθήκαμε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Πεντέλης το θέμα του κλεισίματος του παιδικού σταθμού στη Νέα Πεντέλη προέκυψε λόγω τεχνικών προβλημάτων και απόκλισης από τις προβλεπόμενες αυστηρές προδιαγραφές του ΠΔ99/2017.

Αν και η μετακίνηση από το υφιστάμενο κτίριο φαίνεται να είναι αναπόφευκτη από τεχνικής άποψης, η έλλειψη επικοινωνίας και προετοιμασίας από μέρους της νυν δημοτικής αρχής είναι και ανεξήγητη και απαράδεκτη.

Το ζήτημα είναι γνωστό στο Δήμο από πάρα πολύ καιρό και όφειλε η προηγούμενη ακόμη διοίκηση του Δήμου να έχει μεριμνήσει ώστε κάτι τέτοιο να δρομολογηθεί ομαλά από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Το ότι δεν το έπραξε και άφησε τη νέα Διοίκηση να διαχειριστεί το πρόβλημα είναι επίσης απαράδεκτο αφού γνώριζε ότι η υφιστάμενη άδεια του παιδικού σταθμού θα έληγε στις 31/3/2024. 

Κατόπιν των παραπάνω, θέλουμε να τονίσουμε τα εξής:

  1. Αναγνωρίζουμε τα τεχνικά προβλήματα που οδήγησαν στην ανάγκη μετακίνησης του παιδικού σταθμού, αλλά εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας για την αυταρχική τακτική που ακολουθείται από τη δημοτική αρχή, χωρίς επίσημη και έγκαιρη ενημέρωση και συζήτηση με τους ενδιαφερομένους.
  2. Επισημαίνουμε τη σημασία της κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών σε χώρους που ανταποκρίνονται στα τρέχοντα πρότυπα και προδιαγραφές και εκφράζουμε τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε προς την κατεύθυνση αυτή.
  3. Καλούμε τη Διοίκηση για πλήρη ενημέρωση των γονέων και μελών της σχολικής κοινότητας σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του συγκεκριμένου παιδικού σταθμού και τα μελλοντικά σχέδια για την εξυπηρέτηση όλων των εκπαιδευτικών αναγκών. 


Η Γραμματεία της Δημοτικής Παράταξης

ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ