Πεντέλη Πόλη Πρότυπο | Ανακοίνωση - Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων

2024-05-15 01:40

Πολλά έχουν ήδη ειπωθεί και ακόμα περισσότερα έχουν γραφτεί για την εγκύκλιο του ΥΠΕΝ που εκδόθηκε σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πυροπροστασία των κτηρίων [ΥΠΕΝ/ΔΑ-ΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 (ΦΕΚ 3475 Β/2023)].

Επιγραμματικά, στην εν λόγω εγκύκλιο προβλέπεται η υποχρεωτική κοπή δέντρων σε απόσταση περίπου 6,5 μέτρων από οποιαδήποτε οικοδομή εντός σχεδίων πόλεων και σε βάθος 300 μέτρων από το όριο δασών και δασικών εκτάσεων, με ευθύνη και έξοδα των ιδιοκτητών των ακινήτων.

Ειδικά για το Δήμο Πεντέλης, ο κανονισμός αφορά την Παλαιά Πεντέλη (εντός και εκτός σχεδίου περιοχές), την Νέα Πεντέλη και τις γειτονιές 2, 3 και 4 των Μελισσίων, δηλαδή πάνω από το 60% της οικιστικής περιοχής του, όμως σε περίπτωση εφαρμογής του θα έχει επιπτώσεις σε όλο το Δήμο, και συνδυαστικά με τους υπόλοιπους δήμους με παρόμοια πολεοδομικά χαρακτηριστικά σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Με τις πρόνοιες της εγκυκλίου, πολεοδομημένες περιοχές στις οποίες υπάρχουν νομίμως υφιστάμενες οικοδομές, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει - μέσα από την εφαρμογή του πολεοδομικού κανονισμού - συγκεκριμένα πρότυπα κατοίκησης μικρής πυκνότητας με φυτεμένους ελεύθερους χώρους εντός των ιδιοκτησιών, θα μετατραπούν σε περιοχές με χαρακτηριστικά των χειρότερων παραδειγμάτων αστικού κέντρου, αποψιλωμένες από υψηλή βλάστηση. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς/καμία ειδικός/ή επιστήμονας για να αντιληφθεί την επιδείνωση των μικροκλιματικών συνθηκών που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι των πληττόμενων περιοχών αλλά όλοι οι πολίτες του Δήμου. Επιπλέον, στην εγκύκλιο προβλέπεται η ανάγκη αντικατάστασης των εύφλεκτων υλικών των εξωτερικών όψεων των κτηρίων, παράδειγμα των οποίων αποτελούν τα υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Είναι υλικά, που μέχρι πρότινος το ίδιο κράτος επιδοτούσε μέσω προγραμμάτων ανανέωσης του οικιστικού αποθέματος.

Σε μια συνθήκη κλιματικής κρίσης λοιπόν, εκτός της υποχρεωτικής επιδείνωσης των κλιματικών συνθηκών κατοίκησης, το κράτος επιλέγει την παραδοχή ότι δεν μπορεί και δεν θέλει να προστατέψει τα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας, όχι μόνο εγκαταλείποντας τους πολίτες σε μια πιθανή καταστροφή, αλλά επιβάλλοντας ιδιωτική οικονομική επιβάρυνση και ευθύνη για το όποιο αποτέλεσμα.

Αδυνατούμε να φανταστούμε χαρακτηριστικότερο παράδειγμα υλοποίησης του νεοφιλελεύθερου δόγματος. Πρόκειται για μία επιλογή που αποσύρει το κράτος (κεντρικό και τοπική αυτοδιοίκηση) από το ρόλο της προστασίας των εκτός συναλλαγής πραγμάτων (δηλαδή τα κοινόχρηστα από όλους) αλλά και της ευημερίας των πολιτών του και μεταβιβάζει κυνικά την ευθύνη στη σφαίρα της ατομικής ενέργειας ενώ επιβαρύνει για τα παραπάνω τους ίδιους τους πολίτες.

Καλούμε το Δήμο Πεντέλης να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πυροπροστασία την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο για όλες τις περιοχές ευθύνης του, και για τις δασικές εκτάσεις και για τις εντός σχεδίου περιοχές.

Καλούμε το Δήμο Πεντέλης να εναντιωθεί με κάθε τρόπο στην πολεοδομική και κλιματική υποβάθμιση των περιοχών του και τη συνακόλουθη προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, του Πεντελικού και των περιοχών κατοικίας πέριξ αυτού.