Πεντέλη-Καταψηφίστηκε η Εισήγηση της μειοψηφίας για το Δάσος Παπαδημητρίου

2018-05-02 11:17

Καταψηφίστηκε η εισήγηση της μειοψηφίας και των ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων (13 Δημοτικοί Σύμβουλοι) του Δ.Σ. Πεντέλης με ψήφους οχτώ (8) υπέρ και δεκαπέντε (15) κατά για τη δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής για το Δάσος Παπαδημητρίου.

Ο Δήμαρχος στην τοποθέτησή του ενημέρωσε το Σώμα και τους συμπολίτες που παρακολούθησαν το Συμβούλιο για τις μέχρι τώρα ενέργειες για την απόκτηση του Δάσους Παπαδημητρίου και ανέλυσε με λεπτομέρεια τη στρατηγική πάνω στην οποία κινείται η προσπάθεια της Διοίκησης του Δήμου στην κατεύθυνση αυτή.

Ειδικότερα ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι:

  1. Άπαξ δάσος, δια βίου δάσους και καμία δόμηση εκτός των περιτυπωμάτων των υφιστάμενων κτηρίων στο δάσος Παπαδημητρίου.
  2. Ο Δήμος θα εξοφλήσει με ίδιους πόρους το κόστος που τυχόν θα απαιτηθεί για την απόκτηση του Δάσους Παπαδημητρίου χωρίς καμία συμμετοχή του Μελισσίωτη Πολίτη παρόδιου ή σε ζώνη, όπως άφησε να εννοηθεί ο εισηγητής της μειοψηφίας κος Παναγιωτίδης.

Επεσήμανε επίσης ότι το Δάσος Παπαδημητρίου μαζί με το Δάσος των Σχολών Χωροφυλακής και το δάσος του ΝΑΤ αποτελούν για τη Δ.Κ. Μελισσίων και το Δήμο ευρύτερα σοβαρό περιβαλλοντικό πλούτο, ο οποίος προφανώς ανήκει και λειτουργεί στους πολίτες και στους Έλληνες ευρύτερα, όπως εύστοχα τοποθετήθηκε στην επιστολή του προς το Δ.Σ. και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος της Δ.Κ. Μελισσίων κος Φώτης Χρυσικός και δε θα πάψει  ποτέ να αγωνίζεται για την απόδοσή τους στον Μελισσίωτη που ανήκουν.

Τέλος ο Δήμαρχος έκλεισε με την επισήμανση ότι είναι λυπηρό η μειοψηφία του Δήμου και οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι να φέρουν ένα τόσο σοβαρό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία εντυπώσεων και τελικά οι περισσότεροι να αποχωρούν από τη συζήτηση του θέματος που τελικά ψηφίστηκε μόνο από πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους της μείζονος αντιπολίτευσης και τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κο Ελευθέριο Κοντουλάκο.