Παρεμβάσεις σε κεντρικούς άξονες και οδούς από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Βριλησσίων

2021-09-18 15:20

Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Βριλησσίων εκτελεί προγραμματισμένες παρεμβάσεις σε δρόμους, πλατείες, πάρκα και σχολεία της πόλης. Κλιμάκια από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος προχωρούν σε κλάδεμα των εποχιακών φυλλοβόλων και στον καλλωπισμό παρτεριών στους κεντρικούς άξονες της πόλης.

 

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ανανέωση, διατήρηση και ανάπτυξη του πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βριλησσίων, καθώς επίσης και για την αποφυγή ατυχημάτων.