Οικολογική Συμμαχία - 4 χρόνια παρεμβάσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο στο όνομα της Πολιτικής Οικολογίας

2023-10-02 17:12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικολογία είναι μόνο η Συμμαχία !

1. Επιβάλλαμε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Δελφινάριου του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου στα Σπάτα, ως παράνομου, βάσει του νόμου περί απαγόρευσης θεαμάτων με χρήση ζώων - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/02/blog-post_2.html
https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/02/blog-post.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/01/blog-post_54.html
2. Πετύχαμε την σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής με στόχο την ομαδοποίηση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων της Περιφέρειας – ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας Δήμων - και την παροχή της χρήσης τους σε συλλογικότητες κοινωνικού χαρακτήρα https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/01/h.html
3. Πετύχαμε την έγκριση της χάραξης των 2 προβλεπόμενων ποδηλατικών διαδρομών EUROVELO εντός της Αττικής - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/01/eurovelo.html
4. Προτείναμε και πετύχαμε τη θεσμοθέτηση του ετήσιου Βραβείου Περιβάλλοντος Λήκυθος «Χρόνης Μίσιος» - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/02/2022.html
5. Επιβάλλαμε την καταψήφιση της υλοποίησης παράνομων γεωτρήσεων στην Πολιτεία (Κηφισιάς) https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/11/blog-post.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/06/blog-post_25.html
ζ. Προτείναμε και πετύχαμε την υιοθέτηση της πρότασης του θεσμού των Οικομουσείων από μέρους της Περιφέρειας Αττικής - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/02/blog-post_24.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/02/blog-post_27.html
6. Προτείναμε και πετύχαμε την υλοποίηση έκθεσης trash art - τέχνης με απόβλητα - από την Περιφέρεια, στο Πεδίο του Άρεως, σε συνέργεια με το Εικαστικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/04/trash-art_24.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/09/trash-art-26-10-2022.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/09/trash-art-26-10.html
7. Πετύχαμε την ενεργοποίηση του θεσμού των «Πράσινων Συμβάσεων» από την Περιφέρεια Αττική - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/02/blog-post_16.html
8. Πραγματοποιήσαμε συστηματικές παρεμβάσεις υπέρ του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας στο χώρο της Περιφέρειας - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/02/blog-post_7.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/04/blog-post_25.html
9. Πραγματοποιήσαμε συστηματικές παρεμβάσεις υπέρ της επιβολής της νομιμότητας στη διαχείριση του Πεδίου του Άρεως - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/03/i-love-apokentromenh.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/03/blog-post_11.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/02/blog-post.html
10. Πραγματοποιήσαμε συστηματικές παρεμβάσεις κατά της οχετοποίησης των ρεμάτων https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/11/blog-post_7.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/10/blog-post_14.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/10/blog-post_70.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/09/blog-post.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/10/blog-post_18.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/09/blog-post_12.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/ https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/12/blog-post.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/08/blog-post_26.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/06/18-2022-oxi.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/05/blog-post.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/02/15-02-2022.html
11. Πραγματοποιήσαμε συστηματικές παρεμβάσεις κατά της συστηματικής καταστροφής των αττικών υγροτόπων - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/10/h.html  https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/10/blog-post.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/03/blog-post_18.html
12. Πραγματοποιήσαμε συστηματικές παρεμβάσεις κατά της καταστροφικής διαχείρισης των απορριμμάτων - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/02/7.html  https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/11/blog-post_12.html
13. Πραγματοποιήσαμε συστηματικές παρεμβάσεις κατά της διαχρονικής κακοποίησης του αρχαιολογικού χώρου της Σαλαμίνας - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/09/56.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/09/26-2020.html
14. Πραγματοποιήσαμε συστηματικές παρεμβάσεις υπέρ της προστασίας του αστικού και περιαστικού Πράσινου - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/10/covid.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/03/chipko.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/04/blog-post.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/05/102022.html
15. Πραγματοποιήσαμε συστηματικές παρεμβάσεις κατά της παντελούς απουσίας οργάνωσης της Πολιτικής Προστασίας https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/06/blog-post_20.html
Στηρίξαμε πρωτοβουλίες κατά της Κλιματικής Αλλαγής - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/08/7.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/07/2421_29.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/06/blog-post.html
16. Πραγματοποιήσαμε συστηματικές παρεμβάσεις υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των ζώων – οικόσιτων, παραγωγικών και άγριας φύσης – στον χώρο της Περιφέρειας - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/07/blog-post.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/06/blog-post.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/03/covid-19.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/11/8_13.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/11/blog-post_10.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/11/8.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/11/blog-post_6.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/08/blog-post_31.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/08/7_28.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/08/7.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/07/blog-post_19.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/04/5-1.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/08/2022-2023.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/07/blog-post_4.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/06/199974.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/04/ex-aequo-et-bono.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/04/dura-lex-sed-lex.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/05/blog-post_15.html
17. Υποχρεώσαμε στη διενέργεια ελέγχων παραβίασης περιβαλλοντικών όρων σε περιπτώσεις, όπως εκείνες :
- του master plan της ΟΛΠ ΑΕ και των έργων κατασκευής των προβλητών κρουαζιέρας στην Πειραϊκή - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/11/blog-post_15.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/11/blog-post_18.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/12/blog-post_11.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/12/cosco.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/06/blog-post_67.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/06/blog-post_12.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/05/blog-post_7.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/03/blog-post_3.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/11/blog-post_9.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/09/29-2021.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/07/11-12-26-4.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/05/13-2021-26.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/04/blog-post_1.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/07/blog-post_22.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/02/blog-post_15.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/04/pro-cupro-cuprea-missa-habenda-est.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/03/blog-post.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/03/httpswww.html
- της καταστροφικής εγκατάστασης βιομηχανικών ιχθυοκαλλιεργειών στον Σαρωνικό - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/11/blog-post_24.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/04/blog-post_26.html
- της απόρριψης μπάζων - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/05/blog-post.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/06/blog-post_4.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/10/blog-post.html
- της παράνομης λειτουργίας υπεραγορών και εγκαταστάσεων εκτροφής παραγωγικών ζώων - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/03/to-lidl-or-not-to-lidl.html
- της κοπής καλαμιώνων σε υγρότοπους Α Προτεραιότητας - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/03/blog-post_28.html
- της χημικής εντομοκτονίας - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/03/blog-post.html
- των φαινόμενων μόλυνσης της ατμόσφαιρας και των ρεμάτων λόγω απόρριψης αποβλήτων, όπως στην περίπτωση του Κηφισού ή και του Ιλισού - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/06/4-89.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/03/blog-post_12.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/07/blog-post_10.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/08/blog-post_10.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/02/blog-post_23.html
 
Στα 4 χρόνια της παρούσας μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής - 2019-2913 - η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ πραγματοποιήσαμε πληθώρα παρεμβάσεων και καταθέσαμε περισσότερες από 90 εισηγήσεις, ερωτήσεις και επερωτήσεις,
- είτε επί πολιτικών προς υιοθέτηση από την Διοίκηση - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/06/142021-9-2021-httpsathensattica.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/02/blog-post_24.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/04/blog-post_9.html
- είτε επί πολιτικών προς εγκατάλειψη από την Διοίκηση - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/03/2020.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/02/blog-post_12.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/03/2021.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/05/blog-post_11.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/03/2022_30.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/03/2022.html
- είτε επί πολιτικών και νομικών ατοπημάτων της - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/01/blog-post.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/12/2023.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/06/blog-post_10.html
- είτε επί καταγγελιών - - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2021/07/blog-post_23.html, https://oikosymmaxia.blogspot.com/2022/07/blog-post_5.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/03/est-drive.html
με σημαντικά αποτελέσματα όπως παραπάνω, με μοναδικό οδηγό την κυρίαρχη οπτική της Πολιτικής Οικολογίας, την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ σε μία Κοινωνία Βιώσιμης Ευημερίας - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2020/
 
Η «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2018 ως ενεργή συλλογικότητα με πρωτοβουλία στελεχών του Οικολογικού χώρου και αδέσμευτων ενεργών πολιτών και συλλογικοτήτων του χώρου των Κινημάτων –https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/09/blog-post_21.html . Στόχος, η προβολή του προτάγματος της Πολιτικής Οικολογίας στο επίκεντρο της πολιτικής της χώρας, αρχικά με την συμμετοχή στις Περιφερειακές εκλογές στην Αττική ως Περιφερειακή Παράταξη και με επικεφαλής τον Αρχιτέκτονα Γιώργο Δημητρίου
 
Στις Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 παρουσιαστήκαμε πλήρεις αρχών, θέσεων και διακήρυξης - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/02/blog-post_17.html -  βάσει της θεματολογίας της αναγκαίας περιφερειακής αυτονομίας - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/02/blog-post_19.html - και των σύγχρονων περιφερειακών πολιτικών από την σκοπιά της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ σε μία Κοινωνία Βιώσιμης Ευημερίας - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/03/blog-post_1.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/03/blog-post_24.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/04/blog-post_80.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/05/h.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/05/blog-post_17.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/06/blog-post_13.html Το άνοιγμα της κάλπης μας ανέδειξε ως 6η δύναμη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, επί 11 Παρατάξεων, με 2,8%, 44.694 ψήφους και 3 Συμβούλους - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2019/08/blog-post.html
 
Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διεκδικούμε εκ νέου την ψήφο των συμπολιτών μας στις Περιφερειακές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, με πλήρες ψηφοδέλτιο 108 εκλεκτών υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων - απ’ όλα τα θεματικά πεδία της οικολογικής οπτικής - του Περιβαλλοντισμού και της Πολιτικής Οικολογίας και ποσόστωση της τάξης του 48% - https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/09/2023_23.html https://oikosymmaxia.blogspot.com/2023/08/2023_6.html - δεσμευόμενοι, ακόμη πιο δυνατά ως προς το 2019, ότι «Θα είμαστε» : «… Θα είμαστε η φωνή των γυρίνων, των αδέσποτων, του κακοποιημένου δένδρου και του καταπατημένου δάσους, του κακοποιημένου ρέματος και του αλλοιωμένου και καταπατημένου γιαλού, η φωνή της άγριας φύσης, του οικότοπου και του βιότοπου, θα είμαστε η εξοικονόμηση και το πράσινο σημείο, ο πεζός και ο ποδηλάτης, η καθαρή ενέργεια, το αναγεννημένο έδαφος και ο αναγεννημένος οικιστικός ιστός, θα είμαστε τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως. Θα είμαστε το πνεύμα του συντάγματος και το δίκαιο του κράτους δικαίου, η διεκδίκηση της αυτονομίας της περιφέρειας, η περιφερειακότητα και ο περιφερισμός. Θα είμαστε το όχημα του ριζικού αναπροσανατολισμού των πολιτικών της Περιφέρειας για την διοικητική και πολιτική της αυτονομία και την Οικολογική Μετάβαση» σε μία κοινωνία βιώσιμης ευημερίας, θα είμαστε για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον».
 
Οικολογία είναι μόνο η Συμμαχία. Όσο για τους άλλους, πριν σας πουν τι ΘΑ ΚΑΝΟΥΝΕ, ρωτήστε τους τι ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ !
 
Πληρ. : 697 291 1008

«Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής».
- Για τον ριζικό αναπροσανατολισμό των πολιτικών της Περιφέρειας.
- Για την διοικητική και πολιτική της αυτονομία.
- Για την «Οικολογική Μετάβαση» σε μία κοινωνία βιώσιμης ευημερίας.
- Για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.
contact@oikologiki-symmaxia.gr
https://oikosymmaxia.blogspot.com

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
DT_OS_4_XRONIA_PERMBASEON_STO_PERIFEREIAKO_SYMBOULIO_STO_ONOMA_THS_POLITIKHS_OIKOLOGIAS.docx
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ.jpg