Ο ορισμός της αυθαιρεσίας σε Μάτι, Νέα Μάκρη, Ραφήνα

2020-07-31 18:20

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει καταθέσει για διαβούλευση σχέδιο ανάπλασης και αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών στην Ανατολική Αττική.

Την διαβούλευση μπορείτε να την δείτε εδώ : https://www.ypeka.gr/el-gr/Public_Consultation/articleType/ArchiveView/Year/2020/Month/7/currentpage/2

Και τις μελέτες εδώ : https://www.ypeka.gr/Portals/0/Files/ypourgeio/ypourgeio2/mati2_data/EPS_MATI_126_254.pdf

Και εδώ : https://www.ypeka.gr/Portals/0/Files/ypourgeio/ypourgeio2/mati2_data/EPS_MATI_126_254.pdf

Όπως θα διαβάσετε υπήρχε όρος σ το υπ’ αριθμ. 2918/30-03-1933 Διανεμητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Αριστείδη Κ. Κουτσού, όπου έλεγε ρητά πως πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στη θάλασσα και οι ιδιοκτήτες έπρεπε να αφήσουν διάδρομο 2 μέτρων, πράγμα που δεν έγινε.

Επίσης στην τεχνική έκθεση προέγκρισης αναφέρεται ότι: «Ειδικότερα, η σύνταξη του Ε.Π.Σ. κρίνεται απαραίτητη για την άρση των αδύνατων σημείων που συνοπτικά αφορούν:

·την σοβαρά υποβαθμισμένη εικόνα της περιοχής

·τα καταστραμμένα κτίρια

·την κακή πολεοδομική λειτουργία από την έλλειψη συνολικής πολεοδομικής θεώρησης

·την δύσκολή ως αδύνατη προσβασιμότητα στην θάλασσα

·την διατάραξη της κοινωνικής συνοχής

·την απώλεια της δασικής βλάστησης

·την υποβάθμιση της ελκυστικότητας του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου

 

Ας σημειωθεί ότι στην Περιοχή Επέμβασης, πέραν των ΖΟΕ, υπάρχει μόνο το ΓΠΣ του 1987, της νυν Δ.Ε. Ν. Μάκρης και οι Πολεοδομικές Μελέτες στο Κόκκινο Λιμανάκι 2012 και 2017. Οι όποιες απόπειρες πολεοδομικών ρυθμίσεων έγιναν κατά καιρούς έφτασαν μέχρι τις εισηγητικές εκθέσεις στο κεντρικό συμβούλιο του ΟΡΣΑ χωρίς όμως ποτέ να θεσμοθετηθούν. (ΓΠΣ Ραφήνας 2000, ΠΜ Πευκώνα 2001, ΖΟΕ Βόρειας Αττικής 2003, ΓΠΣ Ν. Μάκρης 2008, ΠΜ Μάτι 2010).

Με βάση τα στοιχεία για την ηλικία των κτιρίων φαίνεται ότι η πλειονότητα των κτιρίων στην Περιοχή Επέμβασης έχουν κατασκευαστεί πολύ πριν τις προαναφερόμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις. Η πλειοψηφία των κατοικιών κατασκευάζεται στο διάστημα έως το 1980 (πάνω από το 70% των κατοικιών). Σημαντικό γνώρισμα της περιοχής είναι η αυθαίρετη δόμηση. Σημειώνεται ότι στην Περιοχή Άμεσης Επιρροής και επέμβασης με βάση τα στοιχεία του ΤΕΕ καταγράφονται 1.652 δηλώσεις που αφορούν σε 118.610 τ.μ. σε κύριους χώρους και 42.225 τ.μ. σε βοηθητικούς. Η πλειοψηφία των δηλώσεων έχει υποβληθεί στο πλαίσιο του Ν 4178/2013 (65,5% των δηλώσεων και το 63,81% των συνολικά δηλωθέντων τ.μ.). Από την καταστροφική πυρκαγιά του 2018 φαίνεται ότι περίπου το 30% των κτιρίων έχουν κριθεί ως ακατάλληλες και επικίνδυνες, ενώ εντοπίζονται επιμέρους ζώνες που το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 60%.

Η ανάπτυξη της παραθεριστικής αλλά και κύριας κατοικίας, που έγινε κατά κανόνα χωρίς προϋφιστάμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις δεν συνοδεύτηκε από την κατάλληλη διαμόρφωση του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου ή και τις απαραίτητες υποστηρικτικές λειτουργίες, υποδομές και εξυπηρετήσεις. Η παρουσία των υδατορεμάτων αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα της περιοχής με δεδομένο ότι εντοπίζονται εντός της Περιοχής Επέμβασης 8 ρέματα, Ζούμπερι, Αγ. Ανδρέα, Αμπελούπολης, Ματιού, Νέου Βουτζά, Παππά, Καλαβρύτων και Πευκώνα. Η παρουσία των υδατορεμάτων σε συνδυασμό με το έντονο ανάγλυφο αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα της περιοχής. Η ανάπτυξη έγινε χωρίς να «ενσωματώνει» αυτά τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά αλλά επί της ουσίας να τα «επικαλύπτει». Στην περιοχή είναι πολύ συχνό το φαινόμενο της δόμησης σε έντονες κλίσεις και σε παραρεμάτιες περιοχές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις «πιέζονται» φυσικά χαρακτηριστικά των παράκτιων ζωνών.

Πέραν όμως των αξιολογικών συμπερασμάτων που προαναφέρθηκαν σε σχέση με τα πολεοδομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιοχής Επέμβασης, καθώς και τις πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος της χωρικής οργάνωσης και λειτουργίας που πρέπει να αξιολογηθεί είναι η οργάνωση του οδικού δικτύου και τα ζητήματα που συναρτώνται με την συγκοινωνιακή υποδομή και κυκλοφορία. Τα προβλήματα που εντοπίζονται κωδικοποιούνται έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν με τις προτάσεις συγκοινωνιακού σχεδιασμού, ενώ τα όποια θετικά χαρακτηριστικά κωδικοποιούνται, διατηρούνται και ενισχύονται. Ως μειονεκτήματα της κυκλοφοριακής υποδομής, λειτουργίας και οδικής ασφάλειας κωδικοποιούνται:

 Έλλειψη ιεράρχησης και κυκλοφοριακής οργάνωσης του οδικού δικτύου

 Ασυνέχειες στο οδικό δίκτυο με πολύ μεγάλα (μακρόστενα) και «τυφλά» οικοδομικά τετράγωνα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για διανοίξεις νέων οδικών τμημάτων

 Έλλειψη επαρκών οδικών συνδέσεων των επιμέρους γειτονιών μεταξύ τους, καθώς και με τη Ραφήνα και τη Ν. Μάκρη

 Επικίνδυνες συνδέσεις του τοπικού οδικού δικτύου με τη Λεωφ. Μαραθώνος, με ακατάλληλη διαμόρφωση

 Έλλειψη επαρκών ασφαλών σηματοδοτούμενων συνδέσεων, του οδικού δικτύου της περιοχής επέμβασης με τη Λεωφ. Μαραθώνος, που να ικανοποιούν με ασφάλεια και τη ζήτηση για αριστερές στροφές

 Οδοί μικρού πλάτους, αμφίδρομης κατεύθυνσης, με απουσία πεζοδρομίων

 Έλλειψη πεζοδρομίων και δικτύου εξυπηρέτησης πεζών και ποδηλάτου

 Παντελής απουσία κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης

 Το οδικό δίκτυο συλλεκτήριων και τοπικών οδών αφορά συχνά σε δρόμους με κακή ποιότητα ασφαλτικών ή ακόμα και σε χωματόδρομους

 Μεγάλες κατά μήκος κλίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου (ιδίως σε Κόκκινο Λιμανάκι, Σκουφέικα, Κιούπι, Προβάλινθο, αλλά και σε επιμέρους τμήματα στο Μάτι)

 Επικίνδυνες διασταυρώσεις και στο εσωτερικό οδικό δίκτυο, με χαμηλό επίπεδο γεωμετρικών χαρακτηριστικών και μειωμένη ορατότητα

 Απουσία οργανωμένων χώρων στάθμευσης (εκτός και παρά την οδό)

 Ιδιαίτερα αυξημένοι κυκλοφοριακοί φόρτοι και ζήτηση για στάθμευση μόνο κατά τη θερινή περίοδο και με μεγαλύτερη ένταση σε συγκεκριμένα οδικά τμήματα (πλησίον των προσβάσεων στην παραλιακή ζώνη)