Ο Δήμος Βριλησσίων δια της Αντιδημαρχίας Υποδομών και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων υποστηρίζουν το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Transit

2022-02-23 16:47

Το έργο TRANSIT είναι ένα τριετές ερευνητικό πρόγραμμα που εμπλέκει 7 εταίρους από 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία και Ελλάδα).

 

Εμπνευσμένοι από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα το Στόχο 13 “Δράση για το Κλίμα”, οι εταίροι του προγράμματος νιώθουν την ανάγκη να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για τη βιώσιμη κινητικότητα, προωθώντας την αλλαγή νοοτροπιών και συμπεριφορών στην κατεύθυνση χρήσης βιώσιμων μέσων μετακίνησης, κυρίως του ποδηλάτου, στις καθημερινές τους μετακινήσεις.

 

Για να επιτύχουν αυτό το στόχο οι εταίροι δουλεύουν συλλογικά ώστε να παραδώσουν 3 κύρια αποτελέσματα: μία ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των τοπικών μεταφορών και 2 γνωστικά αντικείμενα ψηφιακής μάθησης και μία εργαλειοθήκη που θα υποστηρίξει δημόσιους υπαλλήλους και άλλους ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τη βιώσιμη κινητικότητα.

 

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν οι πολίτες αφιερώσουν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους για να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, ώστε να μας βοηθήσουν να εξερευνήσουμε τις συνήθειές σας, την εμπειρία σας και τις προτιμήσεις σας ως προς τις μετακινήσεις στον τόπο σας.

 

Οι απαντήσεις είναι προαιρετικές και εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς λόγους. Οι απαντήσεις είναι πολύτιμες.

 

Το link της έρευνας είναι το παρακάτω:

https://survey.cup2000.it/index.php/851138?lang=el