Νέο πρότυπο πρόγραμμα 40 σημείων συλλογής μπαταριών στον Δήμο Βριλησσίων

2022-04-11 18:08

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα:  Νέο πρότυπο πρόγραμμα 40 σημείων συλλογής μπαταριών στον Δήμο Βριλησσίων

Στην τοποθέτηση σαράντα (40) νέων ειδικών κάδων συλλογής μπαταριών, σε κεντρικά σημεία κάθε γειτονιάς της πόλης, προχώρησε ο Δήμος Βριλησσίων σε συνεργασία με το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών - συσσωρευτών  ΑΦΗΣ Α.Ε. και το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ). 

Στόχος, η ενίσχυση του δικτύου των εσωτερικών δημοτικών κτηρίων με ένα νέο και πυκνό εξωτερικό δίκτυο υποστήριξης της χωριστής συλλογής του ρεύματος φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  (μπαταριών).

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων, Ξένος Μανιατογιάννης, δήλωσε ότι «Κάνουμε ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην ενδυνάμωση της φιλοσοφίας της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) των απορριμμάτων μας, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό και το δικό μας πρωτοπόρο και αποτελεσματικό Σχέδιο Διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ). 

Καλούμε τους δημότες να αγκαλιάσουν το νέο πρόγραμμα διαλογής των μπαταριών που αναπτύσσεται επί των οδών και των κοινόχρηστων χώρων του δήμου μας, αποτελώντας μια καινοτόμο πρακτική προστασίας του περιβάλλοντος και της Κυκλικής Οικονομίας».

Στο εξής,  δημότες και επιχειρήσεις του Δήμου Βριλησσίων μπορούν με ευκολία να προσεγγίσουν στη γειτονιά τους το πλησιέστερο σημείο προδιαλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών - που έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους - και από εκεί να οδηγηθούν από την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου στην «ΑΦΗΣ ΑΕ», ως τον κατάλληλο αποδέκτη για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση και την ανακύκλωσή τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΦΗΣ ΑΕ κ. Ι. Λαζαρίδης δήλωσε ότι «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για το πρότυπο πρόγραμμα που ξεκινάμε με τον Δήμο Βριλησσίων και το υπουργείο Περιβάλλοντος. Ελπίζουμε, και εργαζόμαστε ώστε, η νέα πρωτοβουλία που αναπτύσσουμε στον Δήμο Βριλησσίων, ο οποίος βρίσκεται στην αιχμή της εθνικής προσπάθειας για την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)  με Διαλογή στην Πηγή, να αγκαλιαστεί από τους πολίτες και να αυξήσει σημαντικά τις συλλεγόμενες ποσότητες μπαταριών, απομακρύνοντάς τες από τα σύμμεικτα απορρίμματα και την ταφή και οδηγώντας τες μέσω ανακύκλωσης, εκ νέου, στην παραγωγή».