Νέο Δ.Σ. στο Εθελοντικό Κλιμάκιο Πεντέλης

2017-10-19 19:43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Δ/νση : Καλαμβόκη 2Α

Τ.Κ. 15127 Μελίσσια                                                                                              Μελίσσια, 18 Οκτωβρίου 2017

Τηλ: 2132050017-18                                                   

Φαξ : 2132050039

pentelipress@melissia.gr                                                                      

                                                           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- 179

ΘΕΜΑ: Νέο Δ.Σ. στο Εθελοντικό Κλιμάκιο Πεντέλης.

Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:30 κατόπιν πρόσκλησης της πρώτης σε ψήφους κατά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ. την 15η Οκτωβρίου Στεργίου Καψάλη Βασιλικής συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Πεντέλης» δυνάμει του άρθρου 16 του καταστατικού αυτού προκειμένου να εκλέξει Προεδρείο.

Την ίδια ώρα και ημέρα συνήλθαν τα τρία εκλεγμένα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής προκειμένου να εκλέξουν και αυτά Προεδρείο δυνάμει του άρθρου 22 του καταστατικού.

Η Πρόεδρος Στεργίου Καψάλη Βασιλική έθεσε το ερώτημα προς το σώμα του Δ.Σ. προτάσεων ή αυτοπροτάσεων αυτών για τις θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα καθώς και Ταμία. Η προεδρεύουσα δέχτηκε την ομόφωνη πρόταση των μελών του Δ.Σ. για την ανάληψη της Αντιπροεδρίας του Συλλόγου και δεν δέχτηκε την Προεδρεία του Συλλόγου λόγω των οικογενειακών της υποχρεώσεων.

Κατόπιν προτάσεων των μελών του Δ.Σ. Χάλκου Δημητρίου και Κωνσταντάκη Κώστα προτάθηκε η θέση του Προέδρου στο πρόσωπο του Γκολετσόπουλου Χρήστου η οποία και έγινε ομόφωνα δεκτή.

Στη συνέχεια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα αυτοπροτάθηκε η Αλαϊάδη Λυδία η οποία και έγινε ομόφωνα δεκτή.

Τέλος για τη θέση του Ταμία προτάθηκε η Σταυράκη Μάρθα όπως και έγινε ομόφωνα δεκτή.

Κατά τα λοιπά ορίστηκαν αρμοδιότητες:

α. υπευθύνου ΚΕΠΙΧ στον Κωνσταντάκη Κώστα

β. υπεύθυνης Εστίας Δωρεάν Παροχής Τροφίμων, Ειδών Ρουχισμού και Οικιακού Εξοπλισμού στην Σταυράκη Μάρθα

γ. υπεύθυνου οχημάτων στον Χάλκο Δημήτριο

δ. υπεύθυνης εκδηλώσεων στην Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ως άνω Στεργίου Καψάλη Βασιλική

ε. υπεύθυνου εξοπλισμού και ιματισμού Εθελοντών στον Γκίκα Πέτρο.

Ο Δήμαρχος Πεντέλης και Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Στεργίου Καψάλης Δημήτρης αφού συνεχάρη το νέο Προεδρείο έδωσε τις παρακάτω οδηγίες:

«Το Προεδρείο είναι ένας φορέας που συνεπικουρεί τη λειτουργία του Δήμου στα θέματα Πολιτικής Προστασίας και στα θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. Προφανώς και λειτουργεί εθελοντικά κάτω από υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι είναι καθ΄ύλην αρμόδιοι για: α. θέματα Πολιτικής Προστασίας ο κος Ξανθάκος Ιωάννης, Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας & Εθελοντισμού και β. θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης η κα Μελιάδου Χριστίνα, Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου.»

Κλείνοντας εξουσιοδοτήθηκε ο νέος Πρόεδρος Γκολετσόπουλος Χρήστος από το Δ.Σ. να ορίσει σε συνεργασία με το απερχόμενο Δ.Σ. ημέρα και ώρα παράδοσης σφραγίδας, βιβλίων και λοιπού υλικού του Συλλόγου από τον απερχόμενο Γεν. Γραμματέα και Ταμία παρουσία όλου του Δ.Σ. προκειμένου να γίνει καταμέτρηση στο ΚΕΠΙΧ και στον όρχο στα πλαίσια παράδοσης-παραλαβής και επί της παρουσίας της κας Μπάμπου Χρυσούλας η οποία εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος της Ε.Ε.

Έγινε υπόμνηση ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν:

α. προετοιμασία οχημάτων Εθελοντικού Κλιμακίου εν όψει χειμερινής περιόδου

β. εκπαίδευση σε οχήματα U 400 τεσσάρων νέων οδηγών εθελοντών και έκδοση της σχετικής άδειας από τη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

γ. σύσταση άτυπης επιτροπής υπό την Προεδρεία της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Προέδρου Ε.Ε. για την Ετήσια Γιορτή Εθελοντισμού την 22η Δεκεμβρίου με συμμετοχή της Αλαϊάδη Λυδίας και Σταυράκη Μάρθας

δ. άμεσος έλεγχος μηχανολογικού εξοπλισμού και ελαστικών των οχημάτων από τον Χάλκο Δημήτριο.

Μετά τα παραπάνω ο Επίτιμος Πρόεδρος του Εθελοντικού Κλιμακίου και Δήμαρχος Πεντέλης ευχήθηκε στο νέο Προεδρείο του Εθελοντικού Κλιμακίου καλή επιτυχία στο έργο του και αποχώρησε από τη συνεδρίαση που συνεχίστηκε.