Νέα συνάντηση επιστημόνων και ενεργών πολιτών για την κοινωνικοπολιτική κατάσταση στην Ελλάδα

2022-01-28 19:42

Μετά το πρώτο ραντεβού τους, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου στη Λάρισα με κεντρικό θέμα «Το Πρώτο Βήμα –Πορεία προς την Ενότητα υπήρξε νέα συνάντηση επιστημόνων και ενεργών πολιτών.

Στη νέα συνάντησή τους με θέμα την κοινωνική κατάσταση, τη σταδιακή απομείωση των ατομικών ελευθεριών και το έλλειμμα Δημοκρατίας στη χώρα μας, υπήρξε ιδιαίτερα θετικό κλίμα για ευρύτερες συνεργασίες, προκειμένου να αναληφθούν νομικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, καθώς και μια επικοινωνιακή προσπάθεια μεταφοράς στο κοινό έγκυρων επιστημονικών δεδομένων που είτε αποκρύπτονται είτε παραποιούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Μεταξύ άλλων συγκροτήθηκαν ομάδες για επιστημονικές, νομικές και κοινωνικές δράσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, για στήριξη της κοινωνίας στα φλέγοντα ζητήματα που την αφορούν, είτε ατομικά είτε συλλογικά, σε μια διαρκώς διευρυνόμενη συνεργασία με πρόσωπα και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό που μοιράζονται το ίδιο όραμα.