Μπορούν τα Βριλήσσια να γίνουν «έξυπνα»;-Της Μαρίας Ντούμα

2019-05-17 12:03

Φωτισμός, στάθμευση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ποιότητα του αέρα, τα επίπεδα του θορύβου, η διαχείριση των απορριμμάτων, η κατανάλωση ενέργειας. Αυτοί είναι λίγοι μόνο από τους τομείς τους οποίους μπορεί ο δήμος μας να μετασχηματίσει ψηφιακά, μετατρέποντας τα Βριλήσσια σε «έξυπνη πόλη».

Η έννοια της «έξυπνης πόλης» συνίσταται στην αποδοτικότερη λειτουργία των παραδοσιακών δικτύων και υπηρεσιών μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Βασικός στόχος είναι η δημιουργία μιας πόλης που θα διαθέτει τις βασικές υποδομές ώστε να παρέχει στους κατοίκους της αξιοπρεπή ποιότητα ζωής, όπως και καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον, ενώ παράλληλα θα προωθεί την εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων.

Τα Βριλήσσια μπορούν να υιοθετήσουν «έξυπνες» λύσεις. Εφαρμόζοντας, για παράδειγμα, «έξυπνα» συστήματα στάθμευσης και φωτισμού για τη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους, στοιχείο που με τη σειρά του θα εξοικονομεί την απαιτούμενη ενέργεια για τη φωταγώγηση της πόλης. Ταυτόχρονα, στοχεύοντας στη μείωση του κόστους ενέργειας, θα μπορούν να ελέγχονται ασύρματα η κίνηση στους δρόμους και τα σήματα κυκλοφορίας. Άλλα παραδείγματα αφορούν στη χρήση αισθητήρων για την παρακολούθηση του δικτύου νερού για διαρροές (που συνεπάγεται επίσης τη μείωση του κόστους επισκευής) ή στην παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα για τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης. Και η λίστα δεν σταματά εδώ.

Ωστόσο, αν εννοούμε να προχωρήσουμε σε μια ολιστική προσέγγιση για να κάνουμε τα Βριλήσσια «εξυπνότερα», οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το εξαιρετικά πολύπλοκο πλαίσιο που αντιπροσωπεύει μια πόλη: ένα πλούσιο «σύστημα συστημάτων», που περιλαμβάνει το φυσικό περιβάλλον, την οικονομία, τις μεταφορές, τα συστήματα κοινής ωφέλειας, τις κοινότητες, την εκπαίδευση και πολλές άλλες υπηρεσίες, ανθρώπινες δραστηριότητες και φορείς. Αποστολή των φορέων αυτών είναι να συμφωνήσουν σε ένα όραμα ελκυστικό, χωρίς αποκλεισμούς, και κατά το δυνατόν συγκεκριμένο, ούτως ώστε να οδηγήσει στη χάραξη ενός οδικού χάρτη επιμέρους έργων και πρωτοβουλιών που θα ωθήσουν την πόλη προς τα εμπρός.

Στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο εντάσσονται:

·        Επιλογή έργων - δράσεων σε θέματα υψηλού ενδιαφέροντος για την πόλη.

·        Συνέργειες με υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δήμου και άλλων φορέων.

·        Συνεχής συνεργασία τόσο μεταξύ των διαφορετικών φορέων όσο και μεταξύ των τμημάτων κάθε φορέα (π.χ., του δήμου) με μια citizen-centric λογική.

·        Συγκρότηση σταθερής ομάδας (με σημαντική διοικητική υποστήριξη) για τον σχεδιασμό και τακτική παρακολούθηση της υλοποίησης αλλά και της λειτουργίας των δράσεων αυτών.

Το στοίχημα είναι τελικά η χρήση των ψηφιακών εργαλείων να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και να ενθαρρύνει τις συνεργασίες και τις δημοκρατικές διαδικασίες στον δήμο μας. Κι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ένας βιώσιμος δρόμος εξέλιξης για τη μελλοντική «έξυπνη πόλη» είναι να διατηρηθεί ξεκάθαρο το φρόνημα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού στον άνθρωπο. Τα Βριλήσσια είναι ένας δήμος που μπορεί να το κάνει αυτό. Αρκεί όλοι να δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις το «παρών».

* Αρχιτέκτων - Μηχανικός, Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Βριλησσίων με την παράταξη «Δήμος Δημιουργίας».