Μπαζάαρ Συλλόγου Φίλων των ζώων Χαλανδρίου

2016-11-21 18:33
Αγαπητοί φίλοι
       Σας ενημερώνουμε ότι το μπαζαάρ για το μήνα Δεκέμβριο,θα γίνει το Σάββατο 3 του μηνός.Έχουμε
πάντα ανάγκη απο μεταφορικά μέσα και απο άτομα
που μπορούν να βοηθήσουν στην μεταφορά της υποδομής
και των εμπορευμάτων,καθώς και απο άτομα για το στήσιμο-μάζεμα και για τις πωλήσεις.Τηλ.επικοινωνίας:

2106814276,6973698750 και6979640320.Ευχαριστούμε