Μερική Ανάκληση Απόφασης Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με τα Ακίνητα που παραχωρούνται στο Υπερταμείο

2019-01-24 19:27

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. ΓΓΔΠ 0000548 ΕΞ (ΦΕΚ 57/Β/2019) απόφαση  του ο Υπουργός Οικονομικών ανακάλεσε μερικώς την υπ αριθμ. ΥΠΟΙΚ0004586 ΕΞ2018/19.06.20 προγενέστερη,  σχετικά με την μεταβίβαση ακινήτων στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου ΕΤΑΔ Α.Ε».

Για περισσότερες πληροφορίες και για να ελέγξετε τους κτηματολογικούς αριθμούς των ακινήτων παρακαλείσθε να δείτε το συν/νο αρχείο με το υπόψιν ΦΕΚ 57/Β/2019.

ΦΕΚ 57 Β 2019.pdf (234207)