Λειτουργία των Κ.Ε.Π. δήμου Βριλησσίων λόγω απαγόρευσης κυκλοφορίας

2020-11-09 21:06

Σύμφωνα με τις α) υπ ́αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7.11.2020(ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) και β) υπ ́αρ.75317/8.11.2020(ΑΔΑ:Ψ7Ψ746ΜΤΛ6-ΟΚΩ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την προστασία από την πανδημία Covid-19 τα Κ.Ε.Π. του δήμου Βριλησσίων από την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 θα λειτουργούν αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, και ΜΟΝΟ για τις κατεπείγουσες περιπτώσεις.

Η φυσική παρουσία του πολίτη στο ΚΕΠ επιτρέπεται, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της μετάβασης (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με sms σε κινητό τηλέφωνο) και η υποχρέωση επίδειξης τής ως άνω έγκρισης.

Στοιχεία επικοινωνίας των Κ.Ε.Π. του δήμου Βριλησσίων

Κ.Ε.Π. Σισμανογλείου

Τηλέφωνο : 213 2014 403 – 405

Τηλεομοιότυπο (φαξ) : 213 2014 410

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) : d.vrilission@kep.gov.gr

 

Κ.Ε.Π. Παράρτημα Άνω Βριλησσίων Αθανασίου Διάκου & Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τηλέφωνο : 210 8040 088

Τηλεομοιότυπο (φαξ) : 210 8103 022

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) : d.vrilission-p @kep.gov.gr