Κάθε γνώμη μετράει: Πάρε μέρος στην e-διαβούλευση για τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Βριλησσίων

2024-04-16 02:23

Κάθε γνώμη μετράει: Πάρε μέρος στην e-διαβούλευση για τον νέο Κανονισμό  Καθαριότητας του Δήμου Βριλησσίων - vrilissianews.gr

Ο Δήμος Βριλησσίων σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ηλεκτρονική διαβούλευση για τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας και τη διαχείριση απορριμμάτων στα Βριλήσσια.

 

Πάρε μέρος στη ηλεκτρονική διαβούλευση!

>> https://form.typeform.com/to/qsjscm8E

 

Ο Δήμος Βριλησσίων διαμορφώνει μαζί με τους Δημότες τον νέο Κανονισμό Καθαριότητας, με βάση τη νέα νομοθεσία και τις οδηγίες της ΕΕ για τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2024. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αποτύπωση και την καταγραφή των αναγκών, των συνηθειών και των προτάσεων των δημοτών για τη διαχείριση και τη μείωση των απορριμμάτων. Οι Δημότες συμμετέχουν και συνδιαμορφώνουν το νέο Κανονισμό Καθαριότητας, ο οποίος στα Βριλήσσια δεν έχει αναθεωρηθεί από το 2008 μέχρι και σήμερα.

 

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων Γιάννης Πισιμίσης δήλωσε:«Γινόμαστε όλοι συμμέτοχοι της μεγάλης προσπάθειας να αλλάξει η εικόνα και η λειτουργία της πόλης μας. Δημότες και Δημοτική Αρχή αποφασίζουμε υπεύθυνα και συνδιαμορφώνουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο καθαριότητας στην πόλη. Ο τρόπος που συλλογικά διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας είναι ζήτημα Πολιτισμού. Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας στην οποία θέλουμε να ζούμε. Μαζί αλλάζουμε τα Βριλήσσια!»

 

Το περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας αποτελεί ένα κωδικοποιημένο σύνολο κανόνων, οργανωμένο σε άρθρα, το οποίο καθορίζει τις υποχρεώσεις του Δήμου και των Δημοτών καθώς και τους τρόπους ελέγχου τήρησής του. Η τήρηση και ο έλεγχος της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, η διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών από τους δημότες και η μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης από τον Δήμο, οι τρόποι συνεργασίας και επικοινωνίας Δήμου και Δημοτών για την τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας, οι πρωτοβουλίες πρόληψης και μείωσης των απορριμμάτων αποτελούν κάποιες από τις βασικές ενότητες του νέου Κανονισμού Καθαριότητας και συμβάλλουν καθοριστικά στην ποιότητα ζωής, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στο κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων.

 

Η παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Mind the Waste - Το νου σου στα απορρίμματα.» Στόχος του έργου είναι να διευκολύνει τη μετάβαση προς τις νέες βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων και ειδικότερα τις πρακτικές ανακύκλωσης και πρόληψης. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Βριλησσίων με την ΑΜΚΕ Place Identity Clusters και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023».