Ημερίδα για τη δασοπροστασία: Κυριακή 10 Απριλίου 2022, ώρα 10:00 π.μ. στα Βριλήσσια

2022-04-06 16:17

ΣΗΜΑΝΤΙΚH ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΟΓΩ COVID 19:

Η είσοδος στην αίθουσα θα γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο/H υπεύθυνος της διοργάνωσης & χρήσης της αίθουσας  έχει αναλάβει την ευθύνη για τον έλεγχο και την τήρηση των παρακάτω μέτρων πρόληψης  πριν την είσοδο:

n  ‘Oσοι μπουν στην αίθουσα θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα,  μαζί με την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο για την ταυτοπροσωπία και

            1.  Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή

            2.  Πιστοποιητικό νόσησης (παρ. 3 άρθρο 10 τεύχος Β’ 4206, 12/9/2021)

n  Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από όλους και σε όλους τους χώρους (εντός και εκτός της αίθουσας).   Για τα παιδιά κάτω των 12 ετών  ισχύει  self test ημέρας.