Ηλεκτρονική σήμανση δεσποζόμενων ζώων στον δήμο Βριλησσίων

2020-12-15 18:58

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                       

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ/νση: Βερνάρδου 23                     

15235 Βριλήσσια                            

Τηλ.:   213 2050510

 

15-12-2020

Ηλεκτρονική σήμανση δεσποζόμενων ζώων στον δήμο Βριλησσίων

 

Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 21 του Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4235/2014, «ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς έχει την υποχρέωση να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του». 

Η παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω Νόμων επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ.

Ο Δήμος καλεί όλους τους δημότες ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς να προσκομίσουν Αντίγραφο του Πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Αναπαύσεως 30, κατόπιν ραντεβού, ή και για την εξ αποστάσεως δήλωση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, τηλ. 210 6130917.

Μέχρι σήμερα, 222 δημότες έχουν προσκομίσει στο Δήμο Βριλησσίων το αντιγράφου του Πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του ζώου συντροφιάς τους και έχουν, αντίστοιχα, παραλάβει από την αρμόδια υπηρεσία την κατόπιν ραντεβού ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής επικοινωνίας, την εκδιδόμενη βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής του δεσποζόμενου ζώου τους