ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - «Για τις δύο ατομικές εκθέσεις της Ιωάννας Ασσάνη» του Εμμανουήλ Μαυρομμάτη

2015-11-04 17:26
«Για τις δύο ατομικές εκθέσεις της Ιωάννας Ασσάνη» του Εμμανουήλ Μαυρομμάτη


Αυτό το φθινόπωρο, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα εγκαινιάστηκαν δύο σημαντικές ατομικές εκθέσεις της Ιωάννας Ασσάνη, των οποίων είχα την επιμέλεια και τις οποίες προλόγισα. Η πρώτη (τίτλος: «Μεταβάσεις – Transitions»,εγκαίνια: 24 Σεπτεμβρίου 2015) πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και συνδέθηκε με την εγκατάσταση ενός συστήματος που οργανώνει την οπτική καταγραφή και την επισήμανση στον αρχιτεκτονικό χώρο του Ινστιτούτου, των στοιχείων της κίνησης στο εσωτερικό του ισογείου τα οποία, προσλαμβανόμενα ηλεκτρονικά, αποδίδονται εικονογραφικά σε μια ηλεκτρονική οθόνη από σχέσεις έκτασης και μετακινούμενων πεδίων. Η δημιουργός του το συνέδεσε με την αρχιτεκτονική δομή του Ινστιτούτου αποβλέποντας στο μέλλον σε μια ευρύτερη ανάπτυξη αυτών των ερευνών σε πολυπλοκότερους σχεδιασμούς των σχέσεων χώρου, έκτασης και πεδίων του κτιρίου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη Mission Laïque Françaiseκαι από τοΓαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, ενώ τον κατάλογο προλόγισαν ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη Christophe Le Rigoleur και ο επιμελητής της έκθεσης.

Η πρώτη αυτή έκθεση της Ασσάνη είχε ως κίνητρο την προηγούμενη αναλυτική της ζωγραφική εργασία που συνίσταται σε ένα σύστημα ανάλυσης των εικόνων σε επιµέρους εικόνες-συνιστώσες τους, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά διαδοχικά από το εσωτερικό τους. Η καλλιτέχνις αναλύει την εικόνα σε επιµέρους εικόνες και εκ νέου σε επόμενες εικόνες από το εσωτερικό τους κ.ο.κ., με αποτέλεσμα να προκαλείται ένα κεντρομόλο συνεχές σύστημα και μια ανάλυση λογικά και συστηματικά πολυπλοκότερη. Η επόμενη ιδέα της Ασσάνη ήταν η αντιπαράθεση του κεντρομόλου συστήματος με το κεντρόφυγο. Αυτό είναι και το θέμα της δεύτερης ατομικής της έκθεσης, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας (τίτλος: «Επεξηγηματικές εικόνες – Ακολουθίες και Παραπομπές», εγκαίνια: 23 Οκτωβρίου 2015), που συνοδεύεται από μια νέα τρίπτυχη εγκατάσταση τοποθετημένη σε σειρά στον εκθεσιακό χώρο και έχει τον τίτλο Μνήμη.

«Για τις δύο ατομικές εκθέσεις της Ιωάννας Ασσάνη» του Εμμανουήλ Μαυρομμάτη

Το θέμα της δεύτερης έκθεσης είναι η σύνδεση της προοπτικής πρόσληψης που εκπέμπει από το βλέµµα ένα πεδίο σε µορφή καμπύλης γωνίας (χωνιού) και που σαρώνει το τοπίο του κόσµου απέναντι με την αντανάκλαση της ίδιας σάρωσης, ως ήδη καµπύλης (η σφαιρικότητα του µατιού) στην επίσης καµπύλη επιφάνεια του χωνιού, που αναπαράγει την ακριβή της αποτύπωση. Η αναπαραγωγή της πρόσληψης γίνεται η καλλιτεχνική διαδικασία και οι δύο καµπύλες της πρόσληψης και της αναπαραγωγής της συγκλίνουν σε έναν κοινό τόπο, τη σάρωση του κόσμου. Η καλλιτέχνις δεν µας δείχνει απλά, δεν εξειδικεύει στο τι (αυτό ή εκείνο) κάθε φορά βλέπουµε, αλλά μας περιγράφει τον μηχανισµό της καλλιτεχνικής πρόσληψης. Οι τρεις διαδοχικές εγκαταστάσεις από τα τρία χωνιά στο Κέντρο Τεχνώναποδίδουν τα τρία αναγκαία στάδια των λογικών αναλύσεων της Ασσάνη: στην πρώτη εγκατάσταση προβάλλεται η κεντρομόλος πρόσληψη της εικόνας, στη δεύτερη αναδύεται η κεντρόφυγος εικόνα ως η αναπαραγωγή της κεντρομόλου και στην τρίτη ολοκληρώνεται η λειτουργία του μηχανισμού με τη διαδοχική εναλλαγή της κεντρομόλου και της κεντρόφυγου.

Η έκθεση οργανώθηκε από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και παρουσιάζει παράλληλα το συνολικό αναλυτικό ζωγραφικό έργο των τελευταίων χρόνων της Ιωάννας Ασσάνη. Την έκθεση συνοδεύει ένας εκτενής πληροφοριακός Κατάλογος, τον οποίο προλογίζουν ο Πρόεδρος του Οργανισμού Χρήστος Τεντόμας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων Νέλλη Παπαχελά, η ποιήτρια Ανδρονίκη Γωγοπούλου, η Ιωάννα Ασσάνη και ο επιμελητής της έκθεσης.

Πηγή : diastixo.gr