Δράση Βριλήσσια // Νέο αντιδημοκρατικό «χτύπημα» Βορίδη στην Αυτοδιοίκηση

2022-07-05 17:04

Καταργείται το δικαίωμα της μειοψηφίας να θέτει προς συζήτηση θέματα εκτός ημερησίας διάταξης

Ξεκίνησε την Πέμπτη 30 Ιουνίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής η επεξεργασία του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βορίδης προτείνει την κατάργηση του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), σύμφωνα με το οποίο «το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

Τι προτείνει τώρα ο υπουργός;

Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 μετά από τις λέξεις «ή του δημάρχου» διαγράφονται οι λέξεις «ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης»...»

Δηλαδή να μην μπορεί η αντιπολίτευση να προτείνει για συζήτηση κάποιο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα στo δημοτικό συμβούλιο. Τίποτα δεν μπορεί να είναι κατεπείγον αν δεν το χαρακτηρίσει ως τέτοιο η πλειοψηφία.

Η παρέμβαση Βορίδη μόνον ως επίδειξη αυταρχισμού μπορεί να γίνει κατανοητή. Ως σήμα επιτάχυνσης των αντιδημοκρατικών πρακτικών. Διότι  και σήμερα, είναι στο χέρι της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, δηλ. των διοικήσεων, να εγκρίνουν ή όχι τυχόν πρόταση συζήτησης από τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης!

Αλλά ο κ. Βορίδης δεν θέλει καν η αντιπολίτευση να ομιλεί. Να μην δικαιούται να θέσει κανένα ζήτημα. Δεν θέλει το δημοτικό συμβούλιο να συζητά. Θέλει μόνο, συνοπτικά, να διεκπεραιώνει.

Τι κι αν έτσι διαμορφώνονται σύμβουλοι δυο ταχυτήτων, όσοι έχουν το δικαίωμα λόγου και όσοι δεν έχουν;

Πρόκειται για μια ακόμη ευθεία παραβίαση της αρχής της ισότητας της ψήφου, επίδειξη αυταρχισμού και διαμόρφωσης ενός νέου πολιτικού πλαισίου, «δομικά» ξένου προς την αυτοδιοίκηση.

Πώς τα δικαιολόγησε όλα αυτά ο κ. Βορίδης;

Λέγοντας ότι δεν θα επιτρέψει οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να θέτουν κατεπείγοντα θέματα στις συζητήσεις προ ημερησίας διατάξεως, η θεματολογία των οποίων είναι άσχετη με τις αρμοδιότητες των Διοικητικών Συμβουλίων: Το θέμα «Ξεκινά από το να συζητήσουμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και καταλήγει να συζητάμε για τους Σαντινίστας και για την εκπαιδευτική πολιτική της Κυβέρνησης ή για ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανένας» ανέφερε, και χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση «ευτελισμό της διαδικασίας μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε, ούτε τα Δημοτικά Συμβούλια να κάνουν επαναστατική γυμναστική και έναν ακτιβισμό χωρίς νόημα αλλά και να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης, διαφυλάσσοντας παράλληλα το κύρος της ακεραιότητάς τους», είπε.

(Πηγή - φωτογραφία: www.myota.gr)

Τίθεται λοιπόν ζήτημα και υποχρέωση των δημοτικών συμβουλίων να καταργήσουν στην πράξη αυτές τις διατάξεις. Δεν νοείται διαφορετικά. Δεν μπορεί να ανοίξει συζήτηση περί δημοκρατίας με τον κ. Βορίδη.

Και όσες διοικήσεις σκοπεύουν να τις αξιοποιήσουν, να γνωρίζουν ότι αποδέχονται την εφαρμογή ακραία αντιδημοκρατικών πρακτικών, αναλαμβάνοντας την ανάλογη ευθύνη.

Στο βαθμό που η αυτοδιοίκηση διατηρεί στοιχεία αυτονομίας από τις πρακτικές του πολιτικού συστήματος, δεν μπορεί κανείς να κρύβεται πίσω από επιβαλλόμενες αυταρχικές διατάξεις.

Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων ΔΡΑΣΗ για μια Άλλη Πόλη