Δράση Βριλήσσια / Μην ξεχαστείτε, αύριο έχει Επιτροπή Διαβούλευσης!

2023-12-22 16:07

Για γέλια η απαξίωση -μέχρι κατάργησης- των δημοτικών θεσμών

«Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. ... Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται».

Ακόμη μια αφορμή για... μειδιάματα, μας προσφέρει η απερχόμενη δημοτική αρχή του Δήμου Βριλησσίων. Η υποχρεωτική πριν τον προϋπολογισμό συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, στην περίπτωσή μας, διότι εδώ Βριλήσσια, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στα χρονικά, αύριο, Σάββατο (!) 23 Δεκεμβρίου, στις 10.00 το πρωί, δηλαδή μόλις μια μέρα μετά την αποστολή της πρόσκλησης, η οποία εστάλη Παρασκευή πρωί 22/12/2023! 

Βέβαια κι έτσι, ακόμη κι αν κανείς σκεφτόταν να «μελετήσει» τις εισηγήσεις και να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, (που όλα δείχνουν ότι θα εξελιχθεί σε εικονική), θα ανακάλυπτε ότι δεν έχει σταλεί ο προϋπολογισμός, αλλά μόνο το τεχνικό Πρόγραμμα του 2024!

Αλλά τι σημασία έχει; Τι χρειάζονται οι διαβουλεύσεις; Και πότε, επί της ουσίας, πραγματοποιήθηκαν; Γι’ αυτό και ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση της σημερινής κυβέρνησης, που θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά, καταργεί την Επιτροπή Διαβούλευσης.

Έτσι γίνεται στην πολιτική. Πρώτα κάτι απαξιώνεται στην πράξη και μετά αυτό παίρνει και νομοθετική μορφή.

Προς δόξαν της δημοκρατίας, βέβαια!