Δράση Βριλήσσια // Με την «πλάτη στον τοίχο» η δημοτική αρχή σε υπερτιμημένες επιλογές

2022-02-23 17:25

Στη βιομηχανική περιοχή Γέρακα, με υψηλό ενοίκιο, το αμαξοστάσιο της Ναυτικής Βάσης

Τον Μάιο του 2020 το δημοτικό συμβούλιο των Βριλησσίων αποφάσισε την απομάκρυνση των απορριμματοφόρων από τον χώρο της Ναυτικής Βάσης και την αναζήτηση εναλλακτικής λύσης εντός διαστήματος ενός χρόνου, δηλαδή το αργότερο μέχρι τον Μάιο του 2021.

Φεβρουάριος 2022, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μισθώθηκε οικόπεδο για τη δημιουργία αμαξοστασίου των οχημάτων του Δήμου Βριλησσίων, στη βιομηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ) Γέρακα. Το σημείο θεωρείται ιδανικό λόγω της μικρής απόστασης από τον Δήμο μας, πράγμα που ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση καυσίμων και εργατοωρών.

Η συγκεκριμένη λύση νοείται ως μεταβατική, ωσότου δηλαδή ο Δήμος καταφέρει να δημιουργήσει ιδιόκτητες αδειοδοτημένες υποδομές εντός των ορίων του, στο πλαίσιο του αναγκαίου σχεδιασμού που διαρκώς αναβάλλεται και εκκρεμεί. 

Χαιρόμαστε για τη λύση που βρήκε ο Δήμος - και την οποία επικρότησαν με την ψήφο τους οι δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης που μετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή.

Αλλά κάπου εδώ τελειώνουν τα «καλά» νέα.

Δεν γνωρίζουμε πόσο επίμονα «ψάχτηκε» η συγκεκριμένη περιοχή του Γέρακα. Την είχαμε άλλωστε προτείνει ως κατάλληλη για διερεύνηση από τον Μάιο του 2020. (Οι προτάσεις προετοιμάζονται, δεν πέφτουν από τον ουρανό!). Προφανώς στις μέρες μας, τα ελεύθερα οικόπεδα είναι δυσεύρετα, οι τιμές αστρονομικές και τα ενοίκια ανερχόμενα. (Αυτό θα μας πουν). Γι’ αυτό και σύμφωνα με όσα διαμείφθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή της 14ης Φεβρουαρίου, η οποία ενέκρινε ομόφωνα τους χειρισμούς της διοίκησης στη διαδικασία μίσθωσης των οικοπέδων, ο Δήμος Βριλησσίων «κατάφερε» να ενοικιάσει οικόπεδο στο βουνό, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς επίστρωση, δίπλα σε ρέμα, σε υποβαθμισμένη βιομηχανική ζώνη, σε «τιμές Κολωνακίου»!

Ας το πιάσουμε από την αρχή.

Πρώτον: Στη μειοδοτική δημοπρασία που προκήρυξε ο Δήμος Βριλησσίων για την μίσθωση ακινήτου για τη στάθμευση των οχημάτων του, (δύο φορές, με την πρώτη να κηρύσσεται άγονη ), ελάχιστης έκτασης 1500 τ.μ., ανταποκρίθηκαν μόνον δύο ιδιοκτήτες, οι οποίοι υπέβαλλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την από κοινού μίσθωση των ακινήτων τους. Πρόκειται για ένα οικόπεδο 1805,65 τ.μ. επί της οδού Ευήνου, 80 μέτρα από την οδό Αναπαύσεως και για ένα δεύτερο, το οποίο αποτελείται από τρία συνεχόμενα ακίνητα (!) συνολικής επιφάνειας 714,73 τ.μ., που έχει πρόσοψη στην οδό Κλεισθένους. Δηλαδή ο Δήμος Βριλησσίων ενοικιάζει δυο διαφορετικά οικόπεδα δυο διαφορετικών ιδιοκτητών συνολικής έκτασης 2520,38 τ.μ..

Κατ’ απαίτηση του ιδιοκτήτη του, το πρώτο και μεγαλύτερο οικόπεδο, συμφωνήθηκε να διατίθεται «αποκλειστικά και μόνο για τη στάθμευση οχημάτων του Δήμου και όχι για την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος». Αντίθετα, στο δεύτερο, μικρότερο, οικόπεδο των 714,73 τ.μ. επιτρέπεται η ανέγερση κτισμάτων. Αλλά σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή της 14ης Φεβρουαρίου 2022, η δημοτική αρχή δεν προτίθεται να προχωρήσει σε καμία κατασκευή, ούτε καν WC για τις ανάγκες των εργαζομένων!

Εύλογα τα ερωτηματικά.

Πρώτον. Εάν δεν απαιτούνται κτίσματα και κατασκευές, τότε γιατί στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας αναφέρεται ότι: «Θα εκτιμηθεί θετικά εάν το ακίνητο διαθέτει στεγασμένους χώρους (κτίσματα) για της εξής χρήσεις: 1. Χώροι για χρήσεις γραφείων - συγκέντρωση εργαζομένων, 2. Χώρο για χρήσεις αποθηκών, 3. Χώρο WC»; Πού πήγαν αυτά; Απαιτείται ή όχι ολοκληρωμένη λειτουργία αμαξοστασίου ή πάμε για μισές δουλειές; Και εάν όπως δηλώθηκε από την πλευρά της διοίκησης, δεν πρόκειται να κτιστεί οποιοδήποτε κτίσμα στα μισθωμένα οικόπεδα, πού θα γίνονται οι αναγκαίες εργασίες του αμαξοστασίου, (σήμερα πραγματοποιούνται στο χώρο της Ναυτικής Βάσης) και γιατί αποκτήθηκε το δεύτερο οικόπεδο, αφού η έκταση του πρώτου θα ήταν επαρκής σύμφωνα με την προκήρυξη; (τουλάχιστον 1.500τ.μ.)

Δεύτερον. Όλα δείχνουν ότι η δημοτική αρχή οδηγήθηκε «με την πλάτη στον τοίχο» σε ασύμφορες διαπραγματεύσεις: Με δεδομένο ότι το ενοίκιο συμφωνήθηκε στα 3.200€ μηνιαίως για το πρώτο οικόπεδο και στα 1.500€ για το δεύτερο, σύνολο 4.700€ μηνιαίως, όχι μόνον δαπανά υπερβολικά ποσά αλλά μέρος αυτών, (τα 1.500 ευρώ του μικρότερο ακινήτου) δαπανώνται χωρίς αιτιολόγηση! Πώς διαμορφώθηκε το ενοίκιο στα επίπεδα των 4.700 ευρώ; Επειδή οι ιδιοκτήτες των δυο όμορων οικοπέδων συμφώνησαν να διαθέσουν τα ακίνητά τους μόνον από κοινού! (Ίσως μάλιστα, γι’ αυτό, για να καταστεί αναγκαία η μίσθωση του δεύτερου οικοπέδου, δεν επετράπη στο πρώτο η ανέγερση κτισμάτων). Και η δημοτική αρχή, (επαναλαμβάνουμε, με την ανοχή των δύο νεοδημοκρατικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης), έκανε τις απαιτήσεις αυτές δεκτές, παρά και το ότι η Κ. Γεροντάκη, μέλος της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας και εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, (την επιτροπή αποτελούσαν η ίδια και οι κ.κ. Μανιατογιάννης, Βαφειάδης), είχε εκφράσει εγγράφως επιφυλάξεις «λόγω ενδεχόμενης αδυναμίας έκδοσης οικοδομικής άδειας για την ανέγερση κτίσματος επί των οικοπέδων που νοικιάζει ο Δήμος», αφού και το δεύτερο μικρότερο οικόπεδο «δεν προσφέρεται για την ανέγερση κτίσματος διότι γειτνιάζει με ρέμα»!

Τρίτον: Η Τριμελής Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Βριλησσίων έκρινε ότι «η μισθωτική αξία για ακίνητα στην περιοχή ΓΑΡΓΗΤΟΣ ΙΙΙ σύμφωνα με έρευνα αγοράς, (δηλαδή δημοσιευμένες αγγελίες) εκτιμάται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των € 2,00 ανά τ.μ./ανά μήνα. Συνεπώς καθόρισε ως ανώτατο όριο προσφοράς το ποσό των 5000 ευρώ μηνιαίως για την ενιαία μίσθωση των ανωτέρω από κοινού προσφερόμενων εκτάσεων συνολικής επιφάνειας 2.520,38τ.μ.».

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα οικόπεδα στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να αντληθούν στοιχεία, αλλά τι σημαίνει «κατ’ ανώτατο όριο»; Εμείς, με μια πρόχειρη διαδικτυακή αναζήτηση εντοπίσαμε δυο όμορα οικόπεδα στην Βιομηχανική Περιοχή του Γέρακα, το ένα 1241,75 τ.μ. και το άλλο 1273 τ.μ. σε τιμή 0,81 ευρώ ανά τ.μ.. Η διαφορά είναι σημαντική!

Σε κάθε περίπτωση: Είναι λογικό ο Δήμος Βριλησσίων να δαπανά 4.700€ μηνιαίως, 56.400 ευρώ το χρόνο, για τη χρήση ενός αδιαμόρφωτου οικοπέδου εντός βιομηχανικής ζώνης, (ούτε καν επί της Λ. Αναπαύσεως αλλά 80 μέτρα μακριά της), πλησίον ρέματος; (Θα ήταν ενδιαφέρον να μας ενημερώσει η Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Βριλησσίων εάν αυτά τα οικόπεδα είχαν στο παρελθόν μισθωθεί για οποιαδήποτε χρήση). Σε ποια δεδομένα βασίστηκε η έρευνα της για τα ενοίκια και γιατί αυτά δεν παρουσιάστηκαν στην Οικονομική Επιτροπή;

Συμπέρασμα

Για να καταλάβουμε τι συζητάμε, ενδεικτικό της διορατικότητας των συστημικών διοικήσεων, τη «χρυσή» δεκαετία του 2000, ο Δήμος Βριλησσίων εκμίσθωνε την έκταση - «φιλέτο» 9,4 στρεμμάτων της οδού Μητροπούλου, από τις πιο ακριβές περιοχές της Αττικής, με ενοίκιο χαμηλότερο από αυτό που θα καταβάλει σήμερα για μια έκταση 2,5 στρεμμάτων στη βιομηχανική περιοχή Γέρακα, πλησίον ρέματος! Αυτό είναι πολιτική! Όλα να δικαιολογούνται! Και τα μεν και τα δε. Και αυτή η διαφορά δεν μπορεί να εξηγηθεί, πόσο μάλλον να δικαιολογηθεί, με την αύξηση των τιμών των ενοικίων...

Μήπως θα πρέπει να κληθούν άμεσα οι ανάδοχοι της δημοπρασίας και να γίνει διαπραγμάτευση για τη βελτίωση της προσφοράς τους; Μήπως το θετικό της απομάκρυνσης των απορριμματοφόρων από την Ναυτική Βάση, (που πρώτη η ΔΡΑΣΗ προκάλεσε με τα δημοσιεύματα και τις φωτογραφίες της), δεν νοείται να γίνει άλλοθι για μια ασύμφορη επιλογή; Μήπως, τέλος, η πολιτική ατολμία, ο φόβος να μην δυσαρεστηθούν οι ψηφοφόροι - πελάτες, με μια μόνιμη, ορθολογικά σχεδιασμένη λύση εντός του προαστίου, η οποία διαρκώς αναβάλλεται, κοστίζουν ακριβά στους φορολογούμενους δημότες;

Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων ΔΡΑΣΗ για μια Άλλη πόλη

Στη φωτογραφία το δεύτερο μικρότερο οικόπεδο. Πίσω από τις καλαμιές το ρέμα...