Δράση για μια Άλλη Πόλη-Ποια έργα θα γίνουν ( ; ) το 2021 στα Βριλήσσια

2021-01-04 20:57

Το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα – Ανάλυση και Κριτική

                        Ψηφίστηκε στις 17 Δεκεμβρίου από τη διοικούσα παράταξη το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βριλησσίων για το 2021, που περιλαμβάνει έργα ύψους 13.804.248€, (τα 3.023.992€ έχουν συμβασιοποιηθεί) και μελέτες ύψους 465.717,57€. Για τα έργα προβλέπεται να διατεθούν 504.800€ από τον προϋπολογισμό του Δήμου και 1.533.300€ από χρηματοδοτήσεις, ενώ την επόμενη χρονιά προβλέπονται άλλα 1.523.849€ από δαπάνες του Δήμου. Αντίστοιχα, για μελέτες έχουν εγγραφεί 21.800€ (συν 24.800€ από χρηματοδοτήσεις) για το 2021 και 419.910€ (!) για το 2022.

Τα τέσσερα πιο σημαντικά χρηματοδοτούμενα έργα για τα Βριλήσσια που είναι πιο πιθανό να ξεκινήσουν μέσα στο 2021:

1) Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων δαπάνης 427.800€. Πρόκειται για το έργο που η αθλητική κοινότητα και τα σωματεία του Δήμου αναμένουν με αγωνία τα τελευταία χρόνια, αφού περιλαμβάνει την αντικατάσταση του φθαρμένου και επικίνδυνου χλοοτάπητα του Α.Ο.Β. και του «Κένταυρου», αλλά και των διαδρόμων του ΤΥΠΕΤ. Όπως τα περισσότερα έργα, προβλεπόταν και στο περσινό Τεχνικό Πρόγραμμα, θα είχε δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί στις αρχές του 2020, ολοκληρωθεί εντός 8 μηνών και αποπληρωθεί εντός του 2020». Τώρα οι ίδιες ακριβώς προβλέψεις αναφέρονται και στο πρόγραμμα του 2021.

2) Η προμήθεια εξοπλισμού για την αντικατάσταση έως 3.259 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων  και η προμήθεια εξοπλισμού για την διαχείριση του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου του Δήμου Βριλησσίων συνολικής δαπάνης ποσού 1.598.366€. Πρόκειται για πρόγραμμα αντικατάστασης των σημερινών λαμπτήρων με νέους, τύπου led, με παράλληλη εγκατάσταση συστήματος γεωγραφικών δεδομένων που θα παρακολουθεί τη λειτουργία τους. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και την εγκατάσταση του συστήματος με στόχο την κατά 60% χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος σε σχέση με την σημερινή και θα αποπληρώνεται για τα επόμενα 5 χρόνια από την παρακράτηση της εξοικονόμησης που θα επιτυγχάνει μέσω των δημοτικών τελών.

3) Η προμήθεια και εγκατάσταση 16.000 ηλεκτρονικών υδρομετρητών που θα αντικαταστήσουν τους υπάρχοντες και εξοπλισμού για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου, διαχείρισης, ενεργειακής αναβάθμισης και μείωσης των διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου.

4) Η προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Βριλησσίων (και των παιδικών χαρών που λειτουργούν στον αύλειο χώρο των δημόσιων νηπιαγωγείων του Δήμου) και την προσαρμογή τους στις διατάξεις περί ασφαλείας της κείμενης νομοθεσίας.

Τρείς επισημανσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα

Πρώτη επισήμανση: Στο Τεχνικό Πρόγραμμα εμφανίζονται 18 έργα, 5 εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί χωρίς ακόμη να έχουν τακτοποιηθεί εξ ολοκλήρου, (επισκευή ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων – λήγει τέλος του χρόνου, Υδατόπυργος, Ανάπλαση οδού Λυκαβηττού, Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, Συντήρηση σχολικών κτηρίων), 7 είναι συνεχιζόμενα έργα, για 3 άλλα έργα προτείνεται η κατάργησή τους και η ένταξή τους σε ευνοϊκότερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, (Παιδικές χαρές, αντλιοστάσια και σύνδεση δημοτικών κτηρίων με το φυσικό αέριο), ένα νέο έργο έχει προϋπολογισμό 15.000 ευρώ και αφορά τα «Σημεία ανακύκλωσης στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου και μόνο 2 άλλα έργα εμφανίζονται ως νέα και αφορούν σε έργα των οποίων η σύμβαση έληξε και ανανεώνονται (επιδιόρθωση οδοστρώματος, εργασίες διαγραμμίσεων, σήμανση ποδηλατοδρόμων και συντήρηση του οδοστρώματος οδών του βασικού οδικού δικτύου).

Συμπέρασμα: Τα 17 από τα 18 έργα του Τεχνικού Προγράμματος εμφανίζονται και σε προηγούμενα προγράμματα, με συνέπεια, το φετινό Τεχνικό Πρόγραμμα να διαφοροποιείται ελάχιστα από το περσινό.

Δεύτερη επισήμανση: Η συμμετοχή του Δήμου Βριλησσίων στο Τεχνικό Πρόγραμμα περιορίζεται στα 525.800€, επί συνόλου που υπερβαίνει τα 14εκ.

300.000€ προορίζονται για την συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, 80.000€ για τη συντήρηση σχολικών κτηρίων, 60.000€ για την επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών Κτηρίων (έργο του 2020), 20.000€ για έργα αποχέτευσης, 24.800€ για τη συντήρηση των δημοτικών γεωτρήσεων, 15.000€ για επιδιορθώσεις δρόμων και 10.000€ για ασφαλτοστρώσεις. 270.000€ αφορούν το συνεχιζόμενο περσινό έργο «επισκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων».

Συμπέρασμα: Ο Δήμος το 2021 περιορίζει τις δαπάνες του και όταν μιλάμε για ΕΡΓΑ στα Βριλήσσια, αναφερόμαστε κυρίως σε έργα της Περιφέρειας ή του Υπουργείου Εσωτερικών. 15.914.300€ για έργα από χρηματοδοτήσεις έχει εγγράψει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για το 2021, (σε διαφορετικά στάδια «ωρίμανσης»), τα μισά από αυτά, (7.800.000€), αφορούν προγραμματιζόμενο έργο αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή του πατήματος Βριλησσίων.

Τρίτη επισήμανση: Ανατρέχοντας στον περσινό προϋπολογισμό, θα δούμε ότι στον κωδικό ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ στον οποίο απεικονίζονται οι περσινές χρηματοδοτήσεις για έργα, είχαν εγγραφεί 11.060.713 ευρώ. Από αυτά, στις 31/12/2020 εκτιμάται ότι θα έχουν απορροφηθεί 502.703€. Ποσοστό απορρόφησης χρηματοδοτήσεων 4,54% !> Αντιστοίχως, ανατρέχοντας στον αντίστοιχο κωδικό των επενδύσεων, θα διαπιστώσουμε ότι το ποσοστό υλοποίησης των έργων είναι της τάξης του 14,95%.

Συμπέρασμα: Tο συντριπτικά μεγαλύτερο των χρηματοδοτούμενων έργων ΔΕΝ θα υλοποιηθεί και θα μεταφέρεται από προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό, όπως π.χ. η κατασκευή της πεζογέφυρας της Λ. Αναπαύσεως ή η ανάπλαση της οδού Σπάρτης.

Είναι θετικό που η διοίκηση του Δήμου επιδιώκει να εντάσσει αναγκαία έργα και προμήθειες σε χρηματοδοτικά προγράμματα, το πρόβλημα όμως είναι  ότι συνήθως αυτά δεν υλοποιούνται! Διότι, τι σημαίνει «προγραμματική σύμβαση»; Το ξεκίνημα μιας διαδικασίας, που περιλαμβάνει διάφορα στάδια, καθόλου εγγυημένα. Επομένως, σε κάποιο βαθμό, δεν μπορούμε να μιλάμε για Τεχνικό Πρόγραμμα αλλά για προθέσεις, αφού τα περισσότερα έργα από αυτά που ψηφίζονται, εν γνώσει όλων, δεν θα γίνουν. Μόνον τα έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του ίδιου του Δήμου μπορούν με ασφάλεια να υλοποιηθούν.

Ζούμε σε εποχές μεγάλης αβεβαιότητας. Με τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς την αυτοδιοίκηση να μειώνονται. Και οι προθέσεις όμως κρίνονται! Ενδεικτικά,  δεν θα φτιάξουμε ούτε το 2021 ένα δεύτερο βοηθητικό γυμναστήριο που τόσο έχει ανάγκη η νεολαία του προαστίου, ούτε θα δούμε παρεμβάσεις στον αθλητικό χώρο της Μητροπούλου, παρόλο που όλες οι δημοτικές παρατάξεις, της διοικούσας συμπεριλαμβανομένης, θα το ήθελαν. Διότι οι ίδιοι πόροι είναι περιορισμένοι. Και η δημοτική αρχή έχει τις δικές της προτεραιότητες...

Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων ΔΡΑΣΗ για μια Άλλη Πόλη

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021- ΕΡΓΑ

1. -Επισκευή και βελτίωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων.ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 384.400€. -ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 163.209 €. ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 60.000€. ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 64.617€. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΧΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟ 2019. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 12 ΜΗΝΕΣ. ΘΑ ΕΙΧΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020.

2. Επισκευή & Συντήρηση Υδατόπυργου & Κλειστού Γυμναστηρίου (έχει ολοκληρωθεί)

3. -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 427.800€.

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 600.000 €. Ποσόν έως 573.547€ θα απορροφηθεί για την χρηματοδοτούμενη πράξη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑ 50% ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 427.800€. -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 26.452,88 € ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑΙ ΜΕ (427.800 - 26.452 = ) 401.347€ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ. (Η ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ).

4. -ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, 15.000,00 €, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΗ.

5. -ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ. 1.000.000€. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΗ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΧΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021, ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

6. -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, 24.500,00 €. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΗ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΧΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 12.11.2019, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 24 ΜΗΝΕΣ.

7. -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.  ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ) 63.240€. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 35.414€. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ 2021: 20.000€. Συνεχιζόμενο Έργο.

8. -ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 24.800€. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΧΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020.

9. Ανάπλαση οδού Λυκαβηττού

 

10. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 27 του Ν.3756/09 / ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1.499.780€. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 715.466€. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ 2021: 0,00 €. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΧΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2020, ΠΗΡΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ, Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ 2021.

12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 27 του Ν.3756/09/ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 779.960€. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 319.338€. ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ 2021: 15.000€. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2021.

13. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 2.499.840€. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.011.897€. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  151.325€. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1.163.222€. ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ 2021: 10.000€. EΡΓΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΕΙΧΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

14. -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. 23.500 €

15. -ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 24.000 €. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΧΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

16. -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"/ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 708.908€. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 252.181€. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  61.951€. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΌ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 121.500€. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021: 80.000 €. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022: 73.637€. ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΧΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ 2.8.2019.

17. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ 2021 – 2022

18. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021 – 2022

ΜΕΛΕΤΕΣ

Για μελέτες θα διατεθούν συνολικά από τον προϋπολογισμό του 2021 45.800€ και από τον προϋπολογισμό του 2022 415.910€.

1.-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 160.910€. ΔΑΠΑΝΕΣ 2021 10.000€. ΔΑΠΑΝΕΣ 2022: 155.910€.

2.-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Λ. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, 24.800€. H MEΛETH ΕΙΧΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. (Από το 2015 (90/2015 έχει εγκριθεί μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ» (Δ.Σ. 27 Ιανουαρίου 2016!).

3.-ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ. ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 205.000€. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021: 1.000€. ΔΑΠΑΝΕΣ 2022: 200.000€. ΕΙΧΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 

4.-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 75.000€. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021: 10.000€. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022: 60.000€. ΕΙΧΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΣΙΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 

5.ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.988.462€. Από τον προϋπολογισμό του 2021 θα διατεθούν 119.782€ και από τον προϋπολογισμό του 2022 3.924.525€, ενώ το 2021 οι χρηματοδοτήσεις θα είναι 4.228.000€.

1.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"/ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 868.000€. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 827.434€. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΥ 2021 0,00€. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΥ 2022 660.000€. ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ 2021 208.000€. ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ 2021 0,00 €

2.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"/ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 573.547€. ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ 2021 300.000€. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΥ 2021 0,00 €. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΥ 2022 273.547€

3.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ. Πρόκειται για πρόγραμμα αντικατάστασης των σημερινών λαμπτήρων με νέους τύπου led, με παράλληλη εγκατάσταση συστήματος γεωγραφικών δεδομένων που θα παρακολουθεί τη λειτουργία τους. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και την εγκατάσταση του συστήματος με στόχο την κατά 60% χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος σε σχέση με την σημερινή και θα αποπληρώνεται για τα επόμενα 5 χρόνια από την παρακράτηση της εξοικονόμησης που θα επιτυγχάνει μέσω των δημοτικών τελών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 2.802.400€. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.672.693 €. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΥ 2021: 101.554€. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΥ 2022: 0,00 €

4.-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 3.719.715€.

5.-Παροχή Υπηρεσίας για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών του Δήμου στο πλαίσιο πρόσκλησης του ΠΕΠ Αττικής.  ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 24.800€. ΔΑΠΑΝΗ 2021: 18.228€