Δράση για μια Άλλη Πόλη-Ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση (5056/2023)

2023-11-02 02:14

Παρουσίαση - κριτική

                        Από τις αρχές του επόμενου χρόνου, όταν θα αναλάβουν οι διοικήσεις των Δήμων που προέκυψαν από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, τίθεται σε ισχύ ο νέος νόμος για την Αυτοδιοίκηση. («Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Νόμος 5056/2023). Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, στόχος του νομοθέτη είναι «να διασφαλιστεί η βέλτιστη οικονομική και διοικητική λειτουργία των Δήμων, με όρους διαφάνειας, δημόσιας λογοδοσίας και επιβράβευσης όσων από αυτούς επιτυγχάνουν τις βέλτιστες επιδόσεις».

Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει ο Νόμος

(Οι σημαντικότερες προβλέψεις παρουσιάζονται στο τέλος του κειμένου, όπου επίσης παρουσιάζονται και οι απόψεις της ΚΕΔΕ)

1. Με τον νέο νόμο καταργούνται τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων. Στα Βριλήσσια καταργείται ο Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ) και ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός (ΠΑΟΔΗΒ). Το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους και το προσωπικό τους μεταφέρονται στον Δήμο. Για κάθε Νομικό Πρόσωπο που καταργείται, αυξάνεται αντίστοιχα ο αριθμός των αντιδημάρχων του Δήμου, αν ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του των πέντε τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος των 600.000 ευρώ.

2. Επίσης, από τις 30 Ιουνίου 2024 καταργούνται και οι Σχολικές Επιτροπές. Οι αρμοδιότητές τους θα ασκούνται από το δημοτικό συμβούλιο.

3. Από τα υπάρχοντα όργανα διοίκησης των Δήμων, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Εκτελεστική Επιτροπή καταργούνται και αντικαθίστανται από τη Δημοτική Επιτροπή. Η τελευταία, στην περίπτωση των Βριλησσίων, θα είναι επταμελής, αποτελούμενη από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο και από έξι ακόμη μέλη, εκ των οποίων μόνο τα δύο θα εκλέγονται από την αντιπολίτευση! Η Δημοτική Επιτροπή θα ασκεί όχι μόνον τις αρμοδιότητες των επιτροπών που καταργήθηκαν αλλά επιπλέον, θα αποφασίζει για προσλήψεις, τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, τη διαγραφή χρεών, χρηματοδοτικών μισθώσεων κ.α.

 

Η κριτική της «Δράσης»

α. Για θέματα διοίκησης των Δήμων και συμμετοχής των δημοτών

Με τις νέες ρυθμίσεις:

 Ενισχύεται περαιτέρω η λογική της «κυβερνησιμότητας», σε συνέχεια προηγούμενων νομοθετικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης, (νόμος Βορίδη, 2021), που άφησαν ένα βαθύ αντιδημοκρατικό αποτύπωμα στους Δήμους: Το 43% για την εκλογή διοίκησης από την πρώτη Κυριακή, το μπόνους του 60% των εδρών στην παράταξη του δημάρχου, (σαν να μην ήταν αρκετό το 50+1%) και το όριο του 3% για την είσοδο ενός συνδυασμού στο δημοτικό συμβούλιο (που γίνεται πολύ υψηλότερο, ανάλογα με το εκλογικό μέτρο).

 Επιτείνεται η συγκέντρωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε βάρος των δημοτικών συμβουλίων, προς λιγότερα και πιο ολιγομελή όργανα,   όπως η νεο-θεσπιζόμενη Δημοτική Επιτροπή. Αντιστοίχως, μειώνεται η συμμετοχή «εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού», αφού οι αποφάσεις λαμβάνονται από μια και μοναδική επιτροπή που θα αποφασίζει για μεγάλο εύρος τεχνικών και όχι μόνο ζητημάτων: από τον προϋπολογισμό του Δήμου, τα δάνεια και τις προσλήψεις, μέχρι τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων. Καταλαβαίνει κανείς τι είδους πληροφόρηση και τι είδους ποιότητα αποφάσεων θα παράγεται από ένα τέτοιο όργανο, που διαθέτει μάλιστα διασφαλισμένη συντριπτική πλειοψηφία (5:2).

  Yποβαθμίζεται περαιτέρω η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς περιορίζεται η δια ζώσης διεξαγωγή των συνεδριάσεων σε μία φορά τον μήνα, (παγιώνονται και θεσμοποιούνται οι τηλεδιασκέψεις), και μειώνεται ο χρόνος γνωστοποίησης των θεμάτων (άρα και η δυνατότητα προετοιμασίας των δημοτικών συμβούλων), από τις τρείς ημέρες πριν τη συνεδρίαση που ισχύει σήμερα, στις δύο ημέρες.

 Αποδυναμώνεται ο ρόλος της αντιπολίτευσης (συγκρότηση των επιτροπών, συμμετοχή των παρατάξεων σε αυτές). Στην Δημοτική Επιτροπή κάποιες παρατάξεις δεν μετέχουν καθόλου, ενώ και όσες μετέχουν υποβαθμίζονται σε διακοσμητικές. Αντί να διευκολύνεται ο διάλογος πάνω στα δημοτικά θέματα, κυριαρχεί η λογική του «εμάς ψήφισε ο λαός, επομένως ό,τι θέλουμε κάνουμε», φράση  που ορίζει γενικότερα και την κυβερνητική πρακτική...

 Υποβαθμίζεται και ο ρόλος των δημοτών και παραποιείται η εκφρασμένη στις εκλογές λαϊκή βούληση, αφού στην ουσία, ο δήμος δεν διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, αλλά από την Δημοτική Επιτροπή, που αποκτά υπερεξουσίες και αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες κάθε προηγούμενης επιτροπής  στις οποίες συμμετείχαν και εκπρόσωποι των δημοτών μέσα από τους φορείς τους. Επιπλέον, δεν ορίζεται κάπου η λογοδοσία προς το δημότη. Η μόνη λογοδοσία που αναφέρεται είναι αυτή της πλειοψηφίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση κάθε δύο μήνες. Μέτρο για το θεαθήναι.

β. Για την κατάργηση των Νομικών Προσώπων των Δήμων

Το μέτρο αυτό θεωρήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν μέτρο υπέρ των εργαζομένων των ΝΠΔΔ, επειδή αυτοί θα εντάσσονταν στο πιο «ασφαλές» καθεστώς εργασίας των Δήμων. Όμως με τους μνημονιακούς νόμους απαγόρευσης προσλήψεων, υπάρχει πλέον μια πληθώρα διαφορετικών μορφών συμβάσεων, τόσο στα Νομικά Πρόσωπα, όσο και στους Δήμους. Αλλού 8μηνες, 11μηνες, 4μηνες κλπ. Και στην πραγματικότητα, δεν τίθεται κανένα ζήτημα ευνοϊκής μετατροπής σχέσεων εργασίας του προσωπικού των νομικών προσώπων που καταργούνται. Ρητά, εξάλλου, αναφέρει ο νόμος, ότι οι εργαζόμενοι στα ΝΠΔΔ συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους «με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής». Επίσης, κάποιοι θεωρούν ότι με την κατάργηση των Νομικών Προσώπων εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος, ενιαία έσοδα, έξοδα και «οικονομίες κλίμακας». Σε όλα τα προηγούμενα, παραμένουμε αρνητικοί και θα εξηγήσουμε γιατί:

Καταρχάς, στην πολιτική έχει σημασία ποιος προτείνει τι. Και σε ποιο πλαίσιο το εντάσσει. Μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. ενδιαφέρεται να λειτουργούν οι Δήμοι «με όρους διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας» αλλά τέτοια δείγματα δεν υπάρχουν. Αντίθετα, παρά το περιτύλιγμα, διακηρυγμένη κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι το «λιγότερο κράτος» και ο περιορισμός των κοινωνικών δαπανών.  

Δεύτερον, η κατάργηση των Νομικών Προσώπων περιορίζει τη συμμετοχή δημοτών στις τοπικές υποθέσεις, αφού παύει η λειτουργία των διοικητικών τους συμβουλίων, στα οποία συμμετείχαν δημότες, ως εκπρόσωποι παρατάξεων ή τοπικών φορέων. Με επακόλουθο και τον περιορισμό των μικρών ή μεγαλύτερων καθημερινών ζητημάτων που μεταφέρονταν και τροφοδοτούσαν συζητήσεις, όχι μόνο στο εσωτερικό των δημοτικών παρατάξεων αλλά και στο δημοτικό συμβούλιο. Μαζί δηλαδή με την κατάργηση των Νομικών Προσώπων, χάνονται και πτυχές της εσωτερικής τους ζωής, που αντικατοπτρίζονταν στις δραστηριότητές τους, δηλαδή στον κύκλο που αφορά τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και τις Κοινωνικές Δομές του προαστίου. Αυτά, κανένα δημοτικό συμβούλιο δεν είναι σε θέση να τα παρακολουθήσει το ίδιο σοβαρά, να επεξεργάζεται σε βάθος και να διαμορφώνει άποψη για ειδικότερα και επιμέρους θέματα της καθημερινότητας.

Τρίτον, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα για την εφαρμογή του μέτρου, τα οποία έθεσε και η αρμόδια επιτροπή της ΚΕΔΕ. Με ποιο τρόπο «θα αυξηθούν οι γενικές διευθύνσεις προκειμένου να ανταποκρίνονται στις αυξημένες αρμοδιότητες», όπως δήλωσε ο εισηγητής της κυβέρνησης στη Βουλή; Με ποια μορφή συμβάσεων θα ενταχθεί το νέο προσωπικό; Πώς θα λυθούν τα ζητήματα έλλειψης χώρων, πώς θα γίνει η τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, με σκοπό τη δημιουργία νέων διοικητικών ενοτήτων για την  ένταξη του προσωπικού των Ν.Π. κ.α.; 

Αν και για την άρση ορισμένων προβλημάτων, ο Νόμος προβλέπει ότι «το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να συστήνει επιτροπές για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων, στις οποίες δύνανται να συμμετέχουν και μη αιρετά μέλη, ως πρόεδρος ορίζεται δημοτικός σύμβουλος ή πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με συναφή με το αντικείμενο της επιτροπής εμπειρία», δεν απαλείφεται ο κίνδυνος να δημιουργηθούν επιτροπές χωρίς αντιπροσωπευτικότητα φορέων και απόψεων και χωρίς ουσιαστικές ευθύνες. Για άλλη μια φορά, η ορθή εφαρμογή είναι ζήτημα βούλησης των διοικήσεων.

Τα ίδια ισχύουν και για τις καταργούμενες Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επέτρεπαν την ανάδειξη των ειδικότερων ζητημάτων των σχολείων, που τώρα εντάσσονται σε έναν κατάλογο θεμάτων των συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων. Η πρόβλεψη του Νόμου «Για θέματα αρμοδιοτήτων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών συστήνονται υποχρεωτικά έως δύο (2) επιτροπές σε κάθε δήμο», εγείρει όλα τα προηγούμενα ζητήματα, με κυρίαρχο το ζήτημα της δημοκρατικής εκπροσώπησης.

γ. Για την αξιολόγηση των Δήμων

Το ζήτημα της αξιολόγησης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, είναι: ποιος αξιολογεί, με ποια κριτήρια και για ποιο σκοπό. Όλα αυτά δηλαδή, που δεν έχουν ποτέ συζητηθεί σοβαρά και που θα έπρεπε να τύχουν συστηματικής επεξεργασίας και διαβούλευσης με τους Δήμους και το συλλογικό τους όργανο, την ΚΕΔΕ, πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου. Αλλιώς, τελικά, τι ρόλο παίζουν οι αιρετοί σε νομοσχέδια που αφορούν το αντικείμενό τους;

Αλλά ας μπούμε στο θέμα λίγο βαθύτερα: Η επίδοση των Δήμων, στην οποία αναφέρεται ο νέος νόμος, δεν μπορεί παρά να συνδέεται με τον προγραμματισμό της δράσης του σε όλους τους τομείς (τεχνικά έργα, κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτισμός, παιδεία, αθλητισμός, υγεία κλπ), στο πλαίσιο του οποίου τίθενται  οι στόχοι, οι δράσεις και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Και αυτός ο προγραμματισμός δεν μπορεί παρά να σχετίζεται με τις ανάγκες και τα προβλήματα των δημοτών και της περιοχής. Επομένως, επιστρέφουμε και πάλι στο ζήτημα της δημοκρατίας, που εξηγεί ακριβώς γιατί χωρίς αυτήν, ακόμη και το ζήτημα της «αξιολόγησης» τίθεται στον αέρα.

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει διαδικασίες διαβούλευσης αλλά, βεβαίως, η εφαρμογή τους επαφίεται στη βούληση και την «κουλτούρα» διακυβέρνησης των αιρετών. Σχεδόν πάντα όλα αυτά είναι ενοχλητικά για τις διοικήσεις, επειδή περιορίζουν την «ελευθερία» κινήσεών τους, δηλαδή την αυθαιρεσία τους. Έτσι καταλήγουμε, όταν μιλάμε για «επιδόσεις» και «αξιολόγηση», να εννοούμε ευθυγράμμιση των Δήμων με την κυβερνητική πολιτική και τίποτα από τα προηγούμενα. Και εννοούμε επίσης, την εγκατάσταση ενός μηχανισμού ελέγχου μέσα στους Δήμους, ο οποία θα απορροφά κρίσιμες εργατοώρες από τις ήδη ελλειμματικές Υπηρεσίες τους, με αντάλλαγμα βραβεία για τις πειθήνιες διοικήσεις.

 

Συμπέρασμα

Παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, ότι ο νόμος επιδιώκει «να διασφαλιστεί η βέλτιστη οικονομική και διοικητική λειτουργία των Δήμων, με όρους διαφάνειας, δημόσιας λογοδοσίας και επιβράβευσης όσων από αυτούς επιτυγχάνουν τις βέλτιστες επιδόσεις», εκτίμησή μας είναι ότι θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο! Η διαφάνεια δεν διασφαλίζεται αποδυναμώνοντας τον ρόλο του δημοτικού συμβουλίου, ούτε των δημοτών, των οποίων η παρουσία θεσμικά αγνοείται. Ούτε με περιορισμό του ρόλου της αντιπολίτευσης υπέρ μιας διεκπεραιωτικής λογικής, η οποία εκ των πραγμάτων μετατρέπει τα όργανα διοίκησης σε «δημόσιο». Η διαφάνεια και ο έλεγχος προϋποθέτουν περισσότερη, όχι λιγότερη δημοκρατία.

Αυτό που πραγματικά επιδιώκεται από την κυβέρνηση είναι ο περαιτέρω έλεγχος των ΟΤΑ και η απομάκρυνσή τους από τους δημότες. Πράγμα που μεταφράζεται σε περιορισμό των κοινωνικών δαπανών και ευθυγράμμιση με τα προγραμματικά και δημοσιονομικά αιτούμενα της κυβέρνησης. Δηλαδή εκτός από λιγότερη δημοκρατία, θα έχουμε πλέον και ακόμη λιγότερη αυτοδιοίκηση.

«Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων ΔΡΑΣΗ για μια Άλλη Πόλη»

 Ορισμένες προβλέψεις του νέου Νόμου:

1. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου  συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα. Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη, ο γραμματέας από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη. Για κάθε θέση του προεδρείου υποδεικνύεται ένας μόνο υποψήφιος από τον επικεφαλής κάθε παράταξης.

2. Οι Αντιδήμαρχοι είναι αποκλειστικά σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου. Δεν μπορεί να οριστεί αντιδήμαρχος από παράταξη της αντιπολίτευσης. Σε δήμους με πληθυσμό από 20.001 έως 50.000 κατοίκους, όπως τα Βριλήσσια, ορίζονται έως πέντε αντιδήμαρχοι. Προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης του ορισμού αντιδημάρχου από τον δήμαρχο οποτεδήποτε το αποφασίσει ο δήμαρχος και όχι μετά από έναν χρόνο, κατ’ ελάχιστον, όπως ισχύει σήμερα. (περίπτωση αδυναμίας ανάκλησης ορισμού αντιδημάρχου Βούλας Λάμπρου – Αρσένη από τη διοίκηση Βαφειάδη).

3. Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής: Το δημοτικό συμβούλιο κάθε δύο μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής. H παράλειψη σύγκλησης του συμβουλίου στην ανωτέρω προθεσμία για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρας βίας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από 10 θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ενημερώνει, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τους δημοτικούς συμβούλους για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης, καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων.

4. Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου: Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται: δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη ή με μικτό τρόπο. Μία τουλάχιστον συνεδρίαση τον μήνα διεξάγεται υποχρεωτικά δια ζώσης. (Επομένως, περιορίζεται η υποχρεωτική δια ζώσης διεξαγωγή της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου σε μόνο μία φορά τον μήνα). Οι εισηγήσεις των θεμάτων γνωστοποιούνται το αργότερο δύο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, επομένως, μειώνεται ο χρόνος προετοιμασίας των δημοτικών συμβούλων από τις τρείς ημέρες που ισχύει σήμερα, στις δύο.

 5. Αποζημίωση συμμετοχής μελών δημοτικού συμβουλίου: Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι τέσσερις συνεδριάσεις τον μήνα. Στους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής και σε όσους η κατοικία τους απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από την έδρα του Δήμου, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του 1,3% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων. 

6. Δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών διαδικτυακός κόμβος παρακολούθησης των επιδόσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Συλλέγονται στοιχεία με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του δήμου που αφορούν στην οικονομική και διοικητική λειτουργία και δραστηριότητά τους και δημοσιεύονται, κατόπιν επεξεργασίας, δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεών τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, μπορούν να θεσπίζονται ετήσια βραβεία για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι έχουν επιδείξει βελτίωση των δεικτών επιδόσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα βραβεία δύνανται να συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο, το συνολικό ύψος των οποίων μπορεί να φτάσει έως ποσοστό μηδέν κόμμα δύο τοις χιλίοις (0,2‰) επί του συνολικού ετήσιου ύψους των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων και των περιφερειών αντίστοιχα.

7. Από την 1η.1.2024, η ευθύνη αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών και των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, των υπόγειων διαβάσεων, καθώς και των πρανών αυτών ασκείται από τους δήμους, κατά το τμήμα που διέρχεται εντός των ορίων τους. Εφόσον νησίδα του οδικού δικτύου αποτελεί όριο όμορων δήμων, η αρμοδιότητα για τον καθαρισμό της νησίδας ασκείται από τον μεγαλύτερο πληθυσμιακά δήμο. Με απόφαση του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μεταβιβάζονται στους δήμους από την 1η.1.2024 τα οχήματα των περιφερειών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα του οδικού δικτύου. Για την κατανομή από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λαμβάνεται υπόψη το μήκος του οδικού δικτύου της παρ. 1 και ιδίως η ύπαρξη ικανού αριθμού οχημάτων από τους δήμους. Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμονται στους Δήμους ποσά για την άσκηση της αρμοδιότητας του παρόντος από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έως το 2% του συνολικού ετήσιου ύψους αυτών.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας)

Πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου η ΚΕΔΕ είχε θέσει ένα σύνολο ζητημάτων, κυρίως  «συνδικαλιστικού» χαρακτήρα:

– Να μη θεσμοθετηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής και αντί αυτού, να υπάρξουν εγγράφως κατατεθειμένες, τρεις ερωτήσεις ανά δημοτική παράταξη, οι οποίες και θα συζητούνται στην επικείμενη συνεδρίαση του Τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου.

– Να μην ισχύσει η συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής και να διατηρηθεί το καθεστώς της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

– Στο πλαίσιο μιας μεταβατικής διαδικασίας να κινητροδοτηθεί η διαδικασία κατάργησης των ΝΠΔΔ και πάντα σε εθελοντική βάση ή/και να διατηρηθούν σε κάθε δήμο μία Δημοτική Επιχείρηση και μία Σχολική Επιτροπή.

– Να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών που θα στελεχώσουν τις επιτροπές που συστήνονται στους δήμους για την καλύτερη διαχείριση θεμάτων των ΝΠΔΔ που καταργούνται.