Δωρεά του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στον Δήμο Βριλησσίων

2021-11-22 17:57

΄Ενα βήμα πιο κοντά στα οφέλη της ηλιακής και αιολικής ενέργειας βρίσκεται ο Δήμος Βριλησσίων με την τοποθέτηση – δωρεά του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», δύο συστημάτων φωτισμού  PHAETONS, στο πάρκο Μίκης Θεοδωράκης ( ΤΥΠΕΤ),  τα οποία στηρίζονται αποκλειστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (και πιο συγκεκριμένα σε συνδυασμό αιολικής- ηλιακής ενέργειας).

Βασικός στόχος του συστήματος PHAETONS είναι ο έλεγχος και η διαχείριση φωτισμού (οδών, πλατειών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων , Δρόμων εκτός Ιστού Πόλεων, απομακρυσμένων Περιοχών κ.τ.λ.) στο πλαίσιο χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έξυπνων πόλεων (smart cities).

Η προσφορά των δύο συστημάτων PHAETONS από το Εθνικό Κέντρο  Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» συμβάλλει στην ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη από την εκμετάλλευση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Το εν λόγω αυτόνομο, υβριδικό, έξυπνο σύστημα οδικού φωτισμού αναπτύχθηκε σε συνεργασία των φορέων (ΕΚΕΦΕ «Δ», ΕΚΕΤΑ, ENERCO) και του Εθνικού  Κέντρου  Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», στο πλαίσιο Ερευνητικού – Αναπτυξιακού προγράμματος για τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη χρήση αυτών στη δημιουργία ¨έξυπνων¨ πόλεων.